#b2afb3

Hexadecimal Color Code

R:178 G:175 B:179

H:285 S:2 B:70

L*:71.81 a*:1.81 b*:-1.66

C:35% M:30% Y:25% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #b3afaf H:360 S:2 B:70 #b3afb0 H:350 S:2 B:70 #b3afb0 H:340 S:2 B:70 #b3afb1 H:330 S:2 B:70 #b3afb1 H:320 S:2 B:70 #b3afb2 H:310 S:2 B:70 #b3afb3 H:300 S:2 B:70 #b2afb3 H:290 S:2 B:70 #b1afb3 H:280 S:2 B:70 #b1afb3 H:270 S:2 B:70 #b0afb3 H:260 S:2 B:70 #b0afb3 H:250 S:2 B:70 #afafb3 H:240 S:2 B:70 #afb0b3 H:230 S:2 B:70 #afb0b3 H:220 S:2 B:70 #afb1b3 H:210 S:2 B:70 #afb1b3 H:200 S:2 B:70 #afb2b3 H:190 S:2 B:70 #afb3b3 H:180 S:2 B:70 #afb3b2 H:170 S:2 B:70 #afb3b1 H:160 S:2 B:70 #afb3b1 H:150 S:2 B:70 #afb3b0 H:140 S:2 B:70 #afb3b0 H:130 S:2 B:70 #afb3af H:120 S:2 B:70 #b0b3af H:110 S:2 B:70 #b0b3af H:100 S:2 B:70 #b1b3af H:90 S:2 B:70 #b1b3af H:80 S:2 B:70 #b2b3af H:70 S:2 B:70 #b3b3af H:60 S:2 B:70 #b3b2af H:50 S:2 B:70 #b3b1af H:40 S:2 B:70 #b3b1af H:30 S:2 B:70 #b3b0af H:20 S:2 B:70 #b3b0af H:10 S:2 B:70 #b3afaf H:0 S:2 B:70
明度 #fefaff H:285 S:2 B:100 #e4e1e6 H:285 S:2 B:90 #cbc8cc H:285 S:2 B:80 #b2afb3 H:285 S:2 B:70 #989699 H:285 S:2 B:60 #7f7d80 H:285 S:2 B:50 #656466 H:285 S:2 B:40 #4c4b4d H:285 S:2 B:30 #333233 H:285 S:2 B:20 #19191a H:285 S:2 B:10 #000000 H:285 S:2 B:0
彩度 #8600b3 H:285 S:100 B:70 #8a12b3 H:285 S:90 B:70 #8f24b3 H:285 S:80 B:70 #9336b3 H:285 S:70 B:70 #9847b3 H:285 S:60 B:70 #9c59b3 H:285 S:50 B:70 #a16bb3 H:285 S:40 B:70 #a57db3 H:285 S:30 B:70 #aa8fb3 H:285 S:20 B:70 #aea1b3 H:285 S:10 B:70 #b3b3b3 H:285 S:0 B:70
補色 #b2b3af H:75 S:2 B:70 #b0b3af H:105 S:2 B:70 #afb3b0 H:135 S:2 B:70
類似色 #afb0b3 H:225 S:2 B:70 #afafb3 H:240 S:2 B:70 #b0afb3 H:255 S:2 B:70 #b1afb3 H:270 S:2 B:70 #b2afb3 H:285 S:2 B:70 #b3afb3 H:300 S:2 B:70 #b3afb2 H:315 S:2 B:70 #b3afb1 H:330 S:2 B:70 #b3afb0 H:345 S:2 B:70

#b2afb3の配色パターン