#e6faf7

Hexadecimal Color Code

R:230 G:250 B:247

H:171 S:8 B:98

L*:96.78 a*:-7.05 b*:-0.79

C:12% M:0% Y:7% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #fae6e6 H:360 S:8 B:98 #fae6e9 H:350 S:8 B:98 #fae6ed H:340 S:8 B:98 #fae6f0 H:330 S:8 B:98 #fae6f3 H:320 S:8 B:98 #fae6f7 H:310 S:8 B:98 #fae6fa H:300 S:8 B:98 #f7e6fa H:290 S:8 B:98 #f3e6fa H:280 S:8 B:98 #f0e6fa H:270 S:8 B:98 #ede6fa H:260 S:8 B:98 #e9e6fa H:250 S:8 B:98 #e6e6fa H:240 S:8 B:98 #e6e9fa H:230 S:8 B:98 #e6edfa H:220 S:8 B:98 #e6f0fa H:210 S:8 B:98 #e6f3fa H:200 S:8 B:98 #e6f7fa H:190 S:8 B:98 #e6fafa H:180 S:8 B:98 #e6faf7 H:170 S:8 B:98 #e6faf3 H:160 S:8 B:98 #e6faf0 H:150 S:8 B:98 #e6faed H:140 S:8 B:98 #e6fae9 H:130 S:8 B:98 #e6fae6 H:120 S:8 B:98 #e9fae6 H:110 S:8 B:98 #edfae6 H:100 S:8 B:98 #f0fae6 H:90 S:8 B:98 #f3fae6 H:80 S:8 B:98 #f7fae6 H:70 S:8 B:98 #fafae6 H:60 S:8 B:98 #faf7e6 H:50 S:8 B:98 #faf3e6 H:40 S:8 B:98 #faf0e6 H:30 S:8 B:98 #faede6 H:20 S:8 B:98 #fae9e6 H:10 S:8 B:98 #fae6e6 H:0 S:8 B:98
明度 #ebfffc H:171 S:8 B:100 #d3e6e3 H:171 S:8 B:90 #bcccca H:171 S:8 B:80 #a4b3b0 H:171 S:8 B:70 #8d9997 H:171 S:8 B:60 #75807e H:171 S:8 B:50 #5e6665 H:171 S:8 B:40 #464d4c H:171 S:8 B:30 #2f3332 H:171 S:8 B:20 #171a19 H:171 S:8 B:10 #000000 H:171 S:8 B:0
彩度 #00fad4 H:171 S:100 B:98 #19fad8 H:171 S:90 B:98 #32fadc H:171 S:80 B:98 #4bfae0 H:171 S:70 B:98 #64fae3 H:171 S:60 B:98 #7dfae7 H:171 S:50 B:98 #96faeb H:171 S:40 B:98 #affaef H:171 S:30 B:98 #c8faf2 H:171 S:20 B:98 #e1faf6 H:171 S:10 B:98 #fafafa H:171 S:0 B:98
補色 #fae6f3 H:321 S:8 B:98 #fae6e9 H:351 S:8 B:98 #faede6 H:21 S:8 B:98
類似色 #e9fae6 H:111 S:8 B:98 #e6fae8 H:126 S:8 B:98 #e6faed H:141 S:8 B:98 #e6faf2 H:156 S:8 B:98 #e6faf7 H:171 S:8 B:98 #e6f8fa H:186 S:8 B:98 #e6f3fa H:201 S:8 B:98 #e6eefa H:216 S:8 B:98 #e6e9fa H:231 S:8 B:98

#e6faf7の配色パターン