#fae6f7

Hexadecimal Color Code

R:250 G:230 B:247

H:309 S:8 B:98

L*:93.29 a*:9.71 b*:-5.75

C:2% M:15% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fae6e6 H:360 S:8 B:98 #fae6e9 H:350 S:8 B:98 #fae6ed H:340 S:8 B:98 #fae6f0 H:330 S:8 B:98 #fae6f3 H:320 S:8 B:98 #fae6f7 H:310 S:8 B:98 #fae6fa H:300 S:8 B:98 #f7e6fa H:290 S:8 B:98 #f3e6fa H:280 S:8 B:98 #f0e6fa H:270 S:8 B:98 #ede6fa H:260 S:8 B:98 #e9e6fa H:250 S:8 B:98 #e6e6fa H:240 S:8 B:98 #e6e9fa H:230 S:8 B:98 #e6edfa H:220 S:8 B:98 #e6f0fa H:210 S:8 B:98 #e6f3fa H:200 S:8 B:98 #e6f7fa H:190 S:8 B:98 #e6fafa H:180 S:8 B:98 #e6faf7 H:170 S:8 B:98 #e6faf3 H:160 S:8 B:98 #e6faf0 H:150 S:8 B:98 #e6faed H:140 S:8 B:98 #e6fae9 H:130 S:8 B:98 #e6fae6 H:120 S:8 B:98 #e9fae6 H:110 S:8 B:98 #edfae6 H:100 S:8 B:98 #f0fae6 H:90 S:8 B:98 #f3fae6 H:80 S:8 B:98 #f7fae6 H:70 S:8 B:98 #fafae6 H:60 S:8 B:98 #faf7e6 H:50 S:8 B:98 #faf3e6 H:40 S:8 B:98 #faf0e6 H:30 S:8 B:98 #faede6 H:20 S:8 B:98 #fae9e6 H:10 S:8 B:98 #fae6e6 H:0 S:8 B:98
明度 #ffebfc H:309 S:8 B:100 #e6d3e3 H:309 S:8 B:90 #ccbcca H:309 S:8 B:80 #b3a4b0 H:309 S:8 B:70 #998d97 H:309 S:8 B:60 #80757e H:309 S:8 B:50 #665e65 H:309 S:8 B:40 #4d464c H:309 S:8 B:30 #332f32 H:309 S:8 B:20 #1a1719 H:309 S:8 B:10 #000000 H:309 S:8 B:0
彩度 #fa00d4 H:309 S:100 B:98 #fa19d8 H:309 S:90 B:98 #fa32dc H:309 S:80 B:98 #fa4be0 H:309 S:70 B:98 #fa64e3 H:309 S:60 B:98 #fa7de7 H:309 S:50 B:98 #fa96eb H:309 S:40 B:98 #faafef H:309 S:30 B:98 #fac8f2 H:309 S:20 B:98 #fae1f6 H:309 S:10 B:98 #fafafa H:309 S:0 B:98
補色 #edfae6 H:99 S:8 B:98 #e6fae9 H:129 S:8 B:98 #e6faf3 H:159 S:8 B:98
類似色 #e9e6fa H:249 S:8 B:98 #eee6fa H:264 S:8 B:98 #f3e6fa H:279 S:8 B:98 #f8e6fa H:294 S:8 B:98 #fae6f7 H:309 S:8 B:98 #fae6f2 H:324 S:8 B:98 #fae6ed H:339 S:8 B:98 #fae6e8 H:354 S:8 B:98 #fae9e6 H:9 S:8 B:98

#fae6f7の配色パターン