#f7e6fa

Hexadecimal Color Code

R:247 G:230 B:250

H:291 S:8 B:98

L*:93.13 a*:9.25 b*:-7.57

C:4% M:15% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fae6e6 H:360 S:8 B:98 #fae6e9 H:350 S:8 B:98 #fae6ed H:340 S:8 B:98 #fae6f0 H:330 S:8 B:98 #fae6f3 H:320 S:8 B:98 #fae6f7 H:310 S:8 B:98 #fae6fa H:300 S:8 B:98 #f7e6fa H:290 S:8 B:98 #f3e6fa H:280 S:8 B:98 #f0e6fa H:270 S:8 B:98 #ede6fa H:260 S:8 B:98 #e9e6fa H:250 S:8 B:98 #e6e6fa H:240 S:8 B:98 #e6e9fa H:230 S:8 B:98 #e6edfa H:220 S:8 B:98 #e6f0fa H:210 S:8 B:98 #e6f3fa H:200 S:8 B:98 #e6f7fa H:190 S:8 B:98 #e6fafa H:180 S:8 B:98 #e6faf7 H:170 S:8 B:98 #e6faf3 H:160 S:8 B:98 #e6faf0 H:150 S:8 B:98 #e6faed H:140 S:8 B:98 #e6fae9 H:130 S:8 B:98 #e6fae6 H:120 S:8 B:98 #e9fae6 H:110 S:8 B:98 #edfae6 H:100 S:8 B:98 #f0fae6 H:90 S:8 B:98 #f3fae6 H:80 S:8 B:98 #f7fae6 H:70 S:8 B:98 #fafae6 H:60 S:8 B:98 #faf7e6 H:50 S:8 B:98 #faf3e6 H:40 S:8 B:98 #faf0e6 H:30 S:8 B:98 #faede6 H:20 S:8 B:98 #fae9e6 H:10 S:8 B:98 #fae6e6 H:0 S:8 B:98
明度 #fcebff H:291 S:8 B:100 #e3d3e6 H:291 S:8 B:90 #cabccc H:291 S:8 B:80 #b0a4b3 H:291 S:8 B:70 #978d99 H:291 S:8 B:60 #7e7580 H:291 S:8 B:50 #655e66 H:291 S:8 B:40 #4c464d H:291 S:8 B:30 #322f33 H:291 S:8 B:20 #19171a H:291 S:8 B:10 #000000 H:291 S:8 B:0
彩度 #d400fa H:291 S:100 B:98 #d819fa H:291 S:90 B:98 #dc32fa H:291 S:80 B:98 #e04bfa H:291 S:70 B:98 #e364fa H:291 S:60 B:98 #e77dfa H:291 S:50 B:98 #eb96fa H:291 S:40 B:98 #efaffa H:291 S:30 B:98 #f2c8fa H:291 S:20 B:98 #f6e1fa H:291 S:10 B:98 #fafafa H:291 S:0 B:98
補色 #f3fae6 H:81 S:8 B:98 #e9fae6 H:111 S:8 B:98 #e6faed H:141 S:8 B:98
類似色 #e6e9fa H:231 S:8 B:98 #e8e6fa H:246 S:8 B:98 #ede6fa H:261 S:8 B:98 #f2e6fa H:276 S:8 B:98 #f7e6fa H:291 S:8 B:98 #fae6f8 H:306 S:8 B:98 #fae6f3 H:321 S:8 B:98 #fae6ee H:336 S:8 B:98 #fae6e9 H:351 S:8 B:98

#f7e6faの配色パターン