#f3e6fa

Hexadecimal Color Code

R:243 G:230 B:250

H:279 S:8 B:98

L*:92.81 a*:7.93 b*:-8.07

C:6% M:14% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fae6e6 H:360 S:8 B:98 #fae6e9 H:350 S:8 B:98 #fae6ed H:340 S:8 B:98 #fae6f0 H:330 S:8 B:98 #fae6f3 H:320 S:8 B:98 #fae6f7 H:310 S:8 B:98 #fae6fa H:300 S:8 B:98 #f7e6fa H:290 S:8 B:98 #f3e6fa H:280 S:8 B:98 #f0e6fa H:270 S:8 B:98 #ede6fa H:260 S:8 B:98 #e9e6fa H:250 S:8 B:98 #e6e6fa H:240 S:8 B:98 #e6e9fa H:230 S:8 B:98 #e6edfa H:220 S:8 B:98 #e6f0fa H:210 S:8 B:98 #e6f3fa H:200 S:8 B:98 #e6f7fa H:190 S:8 B:98 #e6fafa H:180 S:8 B:98 #e6faf7 H:170 S:8 B:98 #e6faf3 H:160 S:8 B:98 #e6faf0 H:150 S:8 B:98 #e6faed H:140 S:8 B:98 #e6fae9 H:130 S:8 B:98 #e6fae6 H:120 S:8 B:98 #e9fae6 H:110 S:8 B:98 #edfae6 H:100 S:8 B:98 #f0fae6 H:90 S:8 B:98 #f3fae6 H:80 S:8 B:98 #f7fae6 H:70 S:8 B:98 #fafae6 H:60 S:8 B:98 #faf7e6 H:50 S:8 B:98 #faf3e6 H:40 S:8 B:98 #faf0e6 H:30 S:8 B:98 #faede6 H:20 S:8 B:98 #fae9e6 H:10 S:8 B:98 #fae6e6 H:0 S:8 B:98
明度 #f8ebff H:279 S:8 B:100 #dfd3e6 H:279 S:8 B:90 #c6bccc H:279 S:8 B:80 #aea4b3 H:279 S:8 B:70 #958d99 H:279 S:8 B:60 #7c7580 H:279 S:8 B:50 #635e66 H:279 S:8 B:40 #4a464d H:279 S:8 B:30 #322f33 H:279 S:8 B:20 #19171a H:279 S:8 B:10 #000000 H:279 S:8 B:0
彩度 #a200fa H:279 S:100 B:98 #ab19fa H:279 S:90 B:98 #b432fa H:279 S:80 B:98 #bd4bfa H:279 S:70 B:98 #c564fa H:279 S:60 B:98 #ce7dfa H:279 S:50 B:98 #d796fa H:279 S:40 B:98 #e0affa H:279 S:30 B:98 #e8c8fa H:279 S:20 B:98 #f1e1fa H:279 S:10 B:98 #fafafa H:279 S:0 B:98
補色 #f7fae6 H:69 S:8 B:98 #edfae6 H:99 S:8 B:98 #e6fae9 H:129 S:8 B:98
類似色 #e6edfa H:219 S:8 B:98 #e6e8fa H:234 S:8 B:98 #e9e6fa H:249 S:8 B:98 #eee6fa H:264 S:8 B:98 #f3e6fa H:279 S:8 B:98 #f8e6fa H:294 S:8 B:98 #fae6f7 H:309 S:8 B:98 #fae6f2 H:324 S:8 B:98 #fae6ed H:339 S:8 B:98

#f3e6faの配色パターン