#e1faf6

Hexadecimal Color Code

R:225 G:250 B:246

H:170 S:10 B:98

L*:96.42 a*:-8.84 b*:-0.84

C:15% M:0% Y:8% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #fae1e1 H:360 S:10 B:98 #fae1e5 H:350 S:10 B:98 #fae1e9 H:340 S:10 B:98 #fae1ed H:330 S:10 B:98 #fae1f2 H:320 S:10 B:98 #fae1f6 H:310 S:10 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #f6e1fa H:290 S:10 B:98 #f2e1fa H:280 S:10 B:98 #ede1fa H:270 S:10 B:98 #e9e1fa H:260 S:10 B:98 #e5e1fa H:250 S:10 B:98 #e1e1fa H:240 S:10 B:98 #e1e5fa H:230 S:10 B:98 #e1e9fa H:220 S:10 B:98 #e1edfa H:210 S:10 B:98 #e1f2fa H:200 S:10 B:98 #e1f6fa H:190 S:10 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #e1faf6 H:170 S:10 B:98 #e1faf2 H:160 S:10 B:98 #e1faed H:150 S:10 B:98 #e1fae9 H:140 S:10 B:98 #e1fae5 H:130 S:10 B:98 #e1fae1 H:120 S:10 B:98 #e5fae1 H:110 S:10 B:98 #e9fae1 H:100 S:10 B:98 #edfae1 H:90 S:10 B:98 #f2fae1 H:80 S:10 B:98 #f6fae1 H:70 S:10 B:98 #fafae1 H:60 S:10 B:98 #faf6e1 H:50 S:10 B:98 #faf2e1 H:40 S:10 B:98 #faede1 H:30 S:10 B:98 #fae9e1 H:20 S:10 B:98 #fae5e1 H:10 S:10 B:98 #fae1e1 H:0 S:10 B:98
明度 #e6fffb H:170 S:10 B:100 #cfe6e2 H:170 S:10 B:90 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #a1b3b0 H:170 S:10 B:70 #8a9996 H:170 S:10 B:60 #73807d H:170 S:10 B:50 #5c6664 H:170 S:10 B:40 #454d4b H:170 S:10 B:30 #2e3332 H:170 S:10 B:20 #171a19 H:170 S:10 B:10 #000000 H:170 S:10 B:0
彩度 #00fad0 H:170 S:100 B:98 #19fad4 H:170 S:90 B:98 #32fad9 H:170 S:80 B:98 #4bfadd H:170 S:70 B:98 #64fae1 H:170 S:60 B:98 #7dfae5 H:170 S:50 B:98 #96fae9 H:170 S:40 B:98 #affaed H:170 S:30 B:98 #c8faf2 H:170 S:20 B:98 #e1faf6 H:170 S:10 B:98 #fafafa H:170 S:0 B:98
補色 #fae1f2 H:320 S:10 B:98 #fae1e5 H:350 S:10 B:98 #fae9e1 H:20 S:10 B:98
類似色 #e5fae1 H:110 S:10 B:98 #e1fae3 H:125 S:10 B:98 #e1fae9 H:140 S:10 B:98 #e1faef H:155 S:10 B:98 #e1faf6 H:170 S:10 B:98 #e1f8fa H:185 S:10 B:98 #e1f2fa H:200 S:10 B:98 #e1ebfa H:215 S:10 B:98 #e1e5fa H:230 S:10 B:98

#e1faf6の配色パターン