#fae1fa

Hexadecimal Color Code

R:250 G:225 B:250

H:300 S:10 B:98

L*:92.16 a*:12.83 b*:-8.98

C:4% M:18% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fae1e1 H:360 S:10 B:98 #fae1e5 H:350 S:10 B:98 #fae1e9 H:340 S:10 B:98 #fae1ed H:330 S:10 B:98 #fae1f2 H:320 S:10 B:98 #fae1f6 H:310 S:10 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #f6e1fa H:290 S:10 B:98 #f2e1fa H:280 S:10 B:98 #ede1fa H:270 S:10 B:98 #e9e1fa H:260 S:10 B:98 #e5e1fa H:250 S:10 B:98 #e1e1fa H:240 S:10 B:98 #e1e5fa H:230 S:10 B:98 #e1e9fa H:220 S:10 B:98 #e1edfa H:210 S:10 B:98 #e1f2fa H:200 S:10 B:98 #e1f6fa H:190 S:10 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #e1faf6 H:170 S:10 B:98 #e1faf2 H:160 S:10 B:98 #e1faed H:150 S:10 B:98 #e1fae9 H:140 S:10 B:98 #e1fae5 H:130 S:10 B:98 #e1fae1 H:120 S:10 B:98 #e5fae1 H:110 S:10 B:98 #e9fae1 H:100 S:10 B:98 #edfae1 H:90 S:10 B:98 #f2fae1 H:80 S:10 B:98 #f6fae1 H:70 S:10 B:98 #fafae1 H:60 S:10 B:98 #faf6e1 H:50 S:10 B:98 #faf2e1 H:40 S:10 B:98 #faede1 H:30 S:10 B:98 #fae9e1 H:20 S:10 B:98 #fae5e1 H:10 S:10 B:98 #fae1e1 H:0 S:10 B:98
明度 #ffe6ff H:300 S:10 B:100 #e6cfe6 H:300 S:10 B:90 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #b3a1b3 H:300 S:10 B:70 #998a99 H:300 S:10 B:60 #807380 H:300 S:10 B:50 #665c66 H:300 S:10 B:40 #4d454d H:300 S:10 B:30 #332e33 H:300 S:10 B:20 #1a171a H:300 S:10 B:10 #000000 H:300 S:10 B:0
彩度 #fa00fa H:300 S:100 B:98 #fa19fa H:300 S:90 B:98 #fa32fa H:300 S:80 B:98 #fa4bfa H:300 S:70 B:98 #fa64fa H:300 S:60 B:98 #fa7dfa H:300 S:50 B:98 #fa96fa H:300 S:40 B:98 #faaffa H:300 S:30 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #fafafa H:300 S:0 B:98
補色 #edfae1 H:90 S:10 B:98 #e1fae1 H:120 S:10 B:98 #e1faed H:150 S:10 B:98
類似色 #e1e1fa H:240 S:10 B:98 #e7e1fa H:255 S:10 B:98 #ede1fa H:270 S:10 B:98 #f4e1fa H:285 S:10 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #fae1f4 H:315 S:10 B:98 #fae1ed H:330 S:10 B:98 #fae1e7 H:345 S:10 B:98 #fae1e1 H:360 S:10 B:98

#fae1faの配色パターン