#d5ebed

Hexadecimal Color Code

R:213 G:235 B:237

H:185 S:10 B:93

L*:91.53 a*:-6.82 b*:-3.43

C:20% M:3% Y:9% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #edd5d5 H:360 S:10 B:93 #edd5d9 H:350 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5e1ed H:210 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededd5 H:60 S:10 B:93 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #edddd5 H:20 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #edd5d5 H:0 S:10 B:93
明度 #e6fdff H:185 S:10 B:100 #cfe4e6 H:185 S:10 B:90 #b8cacc H:185 S:10 B:80 #a1b1b3 H:185 S:10 B:70 #8a9899 H:185 S:10 B:60 #737e80 H:185 S:10 B:50 #5c6566 H:185 S:10 B:40 #454c4d H:185 S:10 B:30 #2e3333 H:185 S:10 B:20 #17191a H:185 S:10 B:10 #000000 H:185 S:10 B:0
彩度 #00d9ed H:185 S:100 B:93 #18dbed H:185 S:90 B:93 #2fdded H:185 S:80 B:93 #47dfed H:185 S:70 B:93 #5fe1ed H:185 S:60 B:93 #77e3ed H:185 S:50 B:93 #8ee5ed H:185 S:40 B:93 #a6e7ed H:185 S:30 B:93 #bee9ed H:185 S:20 B:93 #d5ebed H:185 S:10 B:93 #ededed H:185 S:0 B:93
補色 #edd5df H:335 S:10 B:93 #edd7d5 H:5 S:10 B:93 #ede3d5 H:35 S:10 B:93
類似色 #d5edd7 H:125 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5ede3 H:155 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ebed H:185 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5dfed H:215 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d7d5ed H:245 S:10 B:93

#d5ebedの配色パターン