#ccabc7

Hexadecimal Color Code

R:204 G:171 B:199

H:309 S:16 B:80

L*:73.6 a*:16.79 b*:-9.74

C:24% M:38% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccabab H:360 S:16 B:80 #ccabb1 H:350 S:16 B:80 #ccabb6 H:340 S:16 B:80 #ccabbc H:330 S:16 B:80 #ccabc1 H:320 S:16 B:80 #ccabc7 H:310 S:16 B:80 #ccabcc H:300 S:16 B:80 #c7abcc H:290 S:16 B:80 #c1abcc H:280 S:16 B:80 #bcabcc H:270 S:16 B:80 #b6abcc H:260 S:16 B:80 #b1abcc H:250 S:16 B:80 #ababcc H:240 S:16 B:80 #abb1cc H:230 S:16 B:80 #abb6cc H:220 S:16 B:80 #abbccc H:210 S:16 B:80 #abc1cc H:200 S:16 B:80 #abc7cc H:190 S:16 B:80 #abcccc H:180 S:16 B:80 #abccc7 H:170 S:16 B:80 #abccc1 H:160 S:16 B:80 #abccbc H:150 S:16 B:80 #abccb6 H:140 S:16 B:80 #abccb1 H:130 S:16 B:80 #abccab H:120 S:16 B:80 #b1ccab H:110 S:16 B:80 #b6ccab H:100 S:16 B:80 #bcccab H:90 S:16 B:80 #c1ccab H:80 S:16 B:80 #c7ccab H:70 S:16 B:80 #ccccab H:60 S:16 B:80 #ccc7ab H:50 S:16 B:80 #ccc1ab H:40 S:16 B:80 #ccbcab H:30 S:16 B:80 #ccb6ab H:20 S:16 B:80 #ccb1ab H:10 S:16 B:80 #ccabab H:0 S:16 B:80
明度 #ffd6f9 H:309 S:16 B:100 #e6c1e0 H:309 S:16 B:90 #ccabc7 H:309 S:16 B:80 #b396ae H:309 S:16 B:70 #998195 H:309 S:16 B:60 #806b7c H:309 S:16 B:50 #665664 H:309 S:16 B:40 #4d404b H:309 S:16 B:30 #332b32 H:309 S:16 B:20 #1a1519 H:309 S:16 B:10 #000000 H:309 S:16 B:0
彩度 #cc00ad H:309 S:100 B:80 #cc14b0 H:309 S:90 B:80 #cc29b4 H:309 S:80 B:80 #cc3db7 H:309 S:70 B:80 #cc52ba H:309 S:60 B:80 #cc66bd H:309 S:50 B:80 #cc7ac0 H:309 S:40 B:80 #cc8fc3 H:309 S:30 B:80 #cca3c6 H:309 S:20 B:80 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #cccccc H:309 S:0 B:80
補色 #b7ccab H:99 S:16 B:80 #abccb0 H:129 S:16 B:80 #abccc1 H:159 S:16 B:80
類似色 #b0abcc H:249 S:16 B:80 #b8abcc H:264 S:16 B:80 #c1abcc H:279 S:16 B:80 #c9abcc H:294 S:16 B:80 #ccabc7 H:309 S:16 B:80 #ccabbf H:324 S:16 B:80 #ccabb7 H:339 S:16 B:80 #ccabaf H:354 S:16 B:80 #ccb0ab H:9 S:16 B:80

#ccabc7の配色パターン