#b6abcc

Hexadecimal Color Code

R:182 G:171 B:204

H:260 S:16 B:80

L*:71.84 a*:10.33 b*:-15.31

C:33% M:35% Y:8% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccabab H:360 S:16 B:80 #ccabb1 H:350 S:16 B:80 #ccabb6 H:340 S:16 B:80 #ccabbc H:330 S:16 B:80 #ccabc1 H:320 S:16 B:80 #ccabc7 H:310 S:16 B:80 #ccabcc H:300 S:16 B:80 #c7abcc H:290 S:16 B:80 #c1abcc H:280 S:16 B:80 #bcabcc H:270 S:16 B:80 #b6abcc H:260 S:16 B:80 #b1abcc H:250 S:16 B:80 #ababcc H:240 S:16 B:80 #abb1cc H:230 S:16 B:80 #abb6cc H:220 S:16 B:80 #abbccc H:210 S:16 B:80 #abc1cc H:200 S:16 B:80 #abc7cc H:190 S:16 B:80 #abcccc H:180 S:16 B:80 #abccc7 H:170 S:16 B:80 #abccc1 H:160 S:16 B:80 #abccbc H:150 S:16 B:80 #abccb6 H:140 S:16 B:80 #abccb1 H:130 S:16 B:80 #abccab H:120 S:16 B:80 #b1ccab H:110 S:16 B:80 #b6ccab H:100 S:16 B:80 #bcccab H:90 S:16 B:80 #c1ccab H:80 S:16 B:80 #c7ccab H:70 S:16 B:80 #ccccab H:60 S:16 B:80 #ccc7ab H:50 S:16 B:80 #ccc1ab H:40 S:16 B:80 #ccbcab H:30 S:16 B:80 #ccb6ab H:20 S:16 B:80 #ccb1ab H:10 S:16 B:80 #ccabab H:0 S:16 B:80
明度 #e4d6ff H:260 S:16 B:100 #cdc1e6 H:260 S:16 B:90 #b6abcc H:260 S:16 B:80 #9f96b3 H:260 S:16 B:70 #898199 H:260 S:16 B:60 #726b80 H:260 S:16 B:50 #5b5666 H:260 S:16 B:40 #44404d H:260 S:16 B:30 #2e2b33 H:260 S:16 B:20 #17151a H:260 S:16 B:10 #000000 H:260 S:16 B:0
彩度 #4400cc H:260 S:100 B:80 #5214cc H:260 S:90 B:80 #5f29cc H:260 S:80 B:80 #6d3dcc H:260 S:70 B:80 #7a52cc H:260 S:60 B:80 #8866cc H:260 S:50 B:80 #967acc H:260 S:40 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #cccccc H:260 S:0 B:80
補色 #ccc7ab H:50 S:16 B:80 #c1ccab H:80 S:16 B:80 #b1ccab H:110 S:16 B:80
類似色 #abc1cc H:200 S:16 B:80 #abb9cc H:215 S:16 B:80 #abb1cc H:230 S:16 B:80 #aeabcc H:245 S:16 B:80 #b6abcc H:260 S:16 B:80 #beabcc H:275 S:16 B:80 #c7abcc H:290 S:16 B:80 #ccabc9 H:305 S:16 B:80 #ccabc1 H:320 S:16 B:80

#b6abccの配色パターン