#c1abcc

Hexadecimal Color Code

R:193 G:171 B:204

H:280 S:16 B:80

L*:72.77 a*:14 b*:-13.82

C:29% M:36% Y:7% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccabab H:360 S:16 B:80 #ccabb1 H:350 S:16 B:80 #ccabb6 H:340 S:16 B:80 #ccabbc H:330 S:16 B:80 #ccabc1 H:320 S:16 B:80 #ccabc7 H:310 S:16 B:80 #ccabcc H:300 S:16 B:80 #c7abcc H:290 S:16 B:80 #c1abcc H:280 S:16 B:80 #bcabcc H:270 S:16 B:80 #b6abcc H:260 S:16 B:80 #b1abcc H:250 S:16 B:80 #ababcc H:240 S:16 B:80 #abb1cc H:230 S:16 B:80 #abb6cc H:220 S:16 B:80 #abbccc H:210 S:16 B:80 #abc1cc H:200 S:16 B:80 #abc7cc H:190 S:16 B:80 #abcccc H:180 S:16 B:80 #abccc7 H:170 S:16 B:80 #abccc1 H:160 S:16 B:80 #abccbc H:150 S:16 B:80 #abccb6 H:140 S:16 B:80 #abccb1 H:130 S:16 B:80 #abccab H:120 S:16 B:80 #b1ccab H:110 S:16 B:80 #b6ccab H:100 S:16 B:80 #bcccab H:90 S:16 B:80 #c1ccab H:80 S:16 B:80 #c7ccab H:70 S:16 B:80 #ccccab H:60 S:16 B:80 #ccc7ab H:50 S:16 B:80 #ccc1ab H:40 S:16 B:80 #ccbcab H:30 S:16 B:80 #ccb6ab H:20 S:16 B:80 #ccb1ab H:10 S:16 B:80 #ccabab H:0 S:16 B:80
明度 #f1d6ff H:280 S:16 B:100 #d9c1e6 H:280 S:16 B:90 #c1abcc H:280 S:16 B:80 #a996b3 H:280 S:16 B:70 #918199 H:280 S:16 B:60 #796b80 H:280 S:16 B:50 #615666 H:280 S:16 B:40 #48404d H:280 S:16 B:30 #302b33 H:280 S:16 B:20 #18151a H:280 S:16 B:10 #000000 H:280 S:16 B:0
彩度 #8800cc H:280 S:100 B:80 #8f14cc H:280 S:90 B:80 #9629cc H:280 S:80 B:80 #9c3dcc H:280 S:70 B:80 #a352cc H:280 S:60 B:80 #aa66cc H:280 S:50 B:80 #b17acc H:280 S:40 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #cccccc H:280 S:0 B:80
補色 #c7ccab H:70 S:16 B:80 #b6ccab H:100 S:16 B:80 #abccb1 H:130 S:16 B:80
類似色 #abb6cc H:220 S:16 B:80 #abaecc H:235 S:16 B:80 #b1abcc H:250 S:16 B:80 #b9abcc H:265 S:16 B:80 #c1abcc H:280 S:16 B:80 #c9abcc H:295 S:16 B:80 #ccabc7 H:310 S:16 B:80 #ccabbe H:325 S:16 B:80 #ccabb6 H:340 S:16 B:80

#c1abccの配色パターン