#ccabc8

Hexadecimal Color Code

R:204 G:171 B:200

H:307 S:16 B:80

L*:73.63 a*:16.98 b*:-10.24

C:24% M:38% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccabab H:360 S:16 B:80 #ccabb1 H:350 S:16 B:80 #ccabb6 H:340 S:16 B:80 #ccabbc H:330 S:16 B:80 #ccabc1 H:320 S:16 B:80 #ccabc7 H:310 S:16 B:80 #ccabcc H:300 S:16 B:80 #c7abcc H:290 S:16 B:80 #c1abcc H:280 S:16 B:80 #bcabcc H:270 S:16 B:80 #b6abcc H:260 S:16 B:80 #b1abcc H:250 S:16 B:80 #ababcc H:240 S:16 B:80 #abb1cc H:230 S:16 B:80 #abb6cc H:220 S:16 B:80 #abbccc H:210 S:16 B:80 #abc1cc H:200 S:16 B:80 #abc7cc H:190 S:16 B:80 #abcccc H:180 S:16 B:80 #abccc7 H:170 S:16 B:80 #abccc1 H:160 S:16 B:80 #abccbc H:150 S:16 B:80 #abccb6 H:140 S:16 B:80 #abccb1 H:130 S:16 B:80 #abccab H:120 S:16 B:80 #b1ccab H:110 S:16 B:80 #b6ccab H:100 S:16 B:80 #bcccab H:90 S:16 B:80 #c1ccab H:80 S:16 B:80 #c7ccab H:70 S:16 B:80 #ccccab H:60 S:16 B:80 #ccc7ab H:50 S:16 B:80 #ccc1ab H:40 S:16 B:80 #ccbcab H:30 S:16 B:80 #ccb6ab H:20 S:16 B:80 #ccb1ab H:10 S:16 B:80 #ccabab H:0 S:16 B:80
明度 #ffd6fa H:307 S:16 B:100 #e6c1e1 H:307 S:16 B:90 #ccabc8 H:307 S:16 B:80 #b396af H:307 S:16 B:70 #998196 H:307 S:16 B:60 #806b7d H:307 S:16 B:50 #665664 H:307 S:16 B:40 #4d404b H:307 S:16 B:30 #332b32 H:307 S:16 B:20 #1a1519 H:307 S:16 B:10 #000000 H:307 S:16 B:0
彩度 #cc00b4 H:307 S:100 B:80 #cc14b7 H:307 S:90 B:80 #cc29b9 H:307 S:80 B:80 #cc3dbb H:307 S:70 B:80 #cc52be H:307 S:60 B:80 #cc66c0 H:307 S:50 B:80 #cc7ac2 H:307 S:40 B:80 #cc8fc5 H:307 S:30 B:80 #cca3c7 H:307 S:20 B:80 #ccb8ca H:307 S:10 B:80 #cccccc H:307 S:0 B:80
補色 #b8ccab H:97 S:16 B:80 #abccaf H:127 S:16 B:80 #abccbf H:157 S:16 B:80
類似色 #afabcc H:247 S:16 B:80 #b7abcc H:262 S:16 B:80 #bfabcc H:277 S:16 B:80 #c8abcc H:292 S:16 B:80 #ccabc8 H:307 S:16 B:80 #ccabc0 H:322 S:16 B:80 #ccabb8 H:337 S:16 B:80 #ccabb0 H:352 S:16 B:80 #ccafab H:7 S:16 B:80

#ccabc8の配色パターン