#cca5c8

Hexadecimal Color Code

R:204 G:165 B:200

H:306 S:19 B:80

L*:72.17 a*:20.26 b*:-12.42

C:24% M:42% Y:7% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #ffcffa H:306 S:19 B:100 #e6bae1 H:306 S:19 B:90 #cca5c8 H:306 S:19 B:80 #b391af H:306 S:19 B:70 #997c96 H:306 S:19 B:60 #80677d H:306 S:19 B:50 #665364 H:306 S:19 B:40 #4d3e4b H:306 S:19 B:30 #332932 H:306 S:19 B:20 #1a1519 H:306 S:19 B:10 #000000 H:306 S:19 B:0
彩度 #cc00b8 H:306 S:100 B:80 #cc14ba H:306 S:90 B:80 #cc29bc H:306 S:80 B:80 #cc3dbe H:306 S:70 B:80 #cc52c0 H:306 S:60 B:80 #cc66c2 H:306 S:50 B:80 #cc7ac4 H:306 S:40 B:80 #cc8fc6 H:306 S:30 B:80 #cca3c8 H:306 S:20 B:80 #ccb8ca H:306 S:10 B:80 #cccccc H:306 S:0 B:80
補色 #b5cca5 H:96 S:19 B:80 #a5cca9 H:126 S:19 B:80 #a5ccbc H:156 S:19 B:80
類似色 #a9a5cc H:246 S:19 B:80 #b3a5cc H:261 S:19 B:80 #bca5cc H:276 S:19 B:80 #c6a5cc H:291 S:19 B:80 #cca5c8 H:306 S:19 B:80 #cca5be H:321 S:19 B:80 #cca5b5 H:336 S:19 B:80 #cca5ab H:351 S:19 B:80 #cca9a5 H:6 S:19 B:80

#cca5c8の配色パターン