#b3a5cc

Hexadecimal Color Code

R:179 G:165 B:204

H:262 S:19 B:80

L*:70.07 a*:12.66 b*:-18.01

C:35% M:38% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #e0cfff H:262 S:19 B:100 #cabae6 H:262 S:19 B:90 #b3a5cc H:262 S:19 B:80 #9d91b3 H:262 S:19 B:70 #877c99 H:262 S:19 B:60 #706780 H:262 S:19 B:50 #5a5366 H:262 S:19 B:40 #433e4d H:262 S:19 B:30 #2d2933 H:262 S:19 B:20 #16151a H:262 S:19 B:10 #000000 H:262 S:19 B:0
彩度 #4b00cc H:262 S:100 B:80 #5814cc H:262 S:90 B:80 #6529cc H:262 S:80 B:80 #723dcc H:262 S:70 B:80 #7e52cc H:262 S:60 B:80 #8b66cc H:262 S:50 B:80 #987acc H:262 S:40 B:80 #a58fcc H:262 S:30 B:80 #b2a3cc H:262 S:20 B:80 #bfb8cc H:262 S:10 B:80 #cccccc H:262 S:0 B:80
補色 #ccc7a5 H:52 S:19 B:80 #becca5 H:82 S:19 B:80 #aacca5 H:112 S:19 B:80
類似色 #a5becc H:202 S:19 B:80 #a5b4cc H:217 S:19 B:80 #a5aacc H:232 S:19 B:80 #aaa5cc H:247 S:19 B:80 #b3a5cc H:262 S:19 B:80 #bda5cc H:277 S:19 B:80 #c7a5cc H:292 S:19 B:80 #cca5c7 H:307 S:19 B:80 #cca5be H:322 S:19 B:80

#b3a5ccの配色パターン