#a5becc

Hexadecimal Color Code

R:165 G:190 B:204

H:202 S:19 B:80

L*:75.56 a*:-5.48 b*:-9.87

C:40% M:20% Y:17% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #cfedff H:202 S:19 B:100 #bad6e6 H:202 S:19 B:90 #a5becc H:202 S:19 B:80 #91a6b3 H:202 S:19 B:70 #7c8e99 H:202 S:19 B:60 #677780 H:202 S:19 B:50 #535f66 H:202 S:19 B:40 #3e474d H:202 S:19 B:30 #292f33 H:202 S:19 B:20 #15181a H:202 S:19 B:10 #000000 H:202 S:19 B:0
彩度 #0081cc H:202 S:100 B:80 #1489cc H:202 S:90 B:80 #2990cc H:202 S:80 B:80 #3d98cc H:202 S:70 B:80 #529fcc H:202 S:60 B:80 #66a7cc H:202 S:50 B:80 #7aaecc H:202 S:40 B:80 #8fb6cc H:202 S:30 B:80 #a3bdcc H:202 S:20 B:80 #b8c5cc H:202 S:10 B:80 #cccccc H:202 S:0 B:80
補色 #cca5aa H:352 S:19 B:80 #ccb3a5 H:22 S:19 B:80 #ccc7a5 H:52 S:19 B:80
類似色 #a5ccb3 H:142 S:19 B:80 #a5ccbd H:157 S:19 B:80 #a5ccc7 H:172 S:19 B:80 #a5c7cc H:187 S:19 B:80 #a5becc H:202 S:19 B:80 #a5b4cc H:217 S:19 B:80 #a5aacc H:232 S:19 B:80 #aaa5cc H:247 S:19 B:80 #b3a5cc H:262 S:19 B:80

#a5beccの配色パターン