#cbc2cc

Hexadecimal Color Code

R:203 G:194 B:204

H:294 S:5 B:80

L*:79.4 a*:4.95 b*:-3.87

C:23% M:25% Y:14% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc2c2 H:360 S:5 B:80 #ccc2c4 H:350 S:5 B:80 #ccc2c5 H:340 S:5 B:80 #ccc2c7 H:330 S:5 B:80 #ccc2c9 H:320 S:5 B:80 #ccc2ca H:310 S:5 B:80 #ccc2cc H:300 S:5 B:80 #cac2cc H:290 S:5 B:80 #c9c2cc H:280 S:5 B:80 #c7c2cc H:270 S:5 B:80 #c5c2cc H:260 S:5 B:80 #c4c2cc H:250 S:5 B:80 #c2c2cc H:240 S:5 B:80 #c2c4cc H:230 S:5 B:80 #c2c5cc H:220 S:5 B:80 #c2c7cc H:210 S:5 B:80 #c2c9cc H:200 S:5 B:80 #c2cacc H:190 S:5 B:80 #c2cccc H:180 S:5 B:80 #c2ccca H:170 S:5 B:80 #c2ccc9 H:160 S:5 B:80 #c2ccc7 H:150 S:5 B:80 #c2ccc5 H:140 S:5 B:80 #c2ccc4 H:130 S:5 B:80 #c2ccc2 H:120 S:5 B:80 #c4ccc2 H:110 S:5 B:80 #c5ccc2 H:100 S:5 B:80 #c7ccc2 H:90 S:5 B:80 #c9ccc2 H:80 S:5 B:80 #caccc2 H:70 S:5 B:80 #ccccc2 H:60 S:5 B:80 #cccac2 H:50 S:5 B:80 #ccc9c2 H:40 S:5 B:80 #ccc7c2 H:30 S:5 B:80 #ccc5c2 H:20 S:5 B:80 #ccc4c2 H:10 S:5 B:80 #ccc2c2 H:0 S:5 B:80
明度 #fef2ff H:294 S:5 B:100 #e4dae6 H:294 S:5 B:90 #cbc2cc H:294 S:5 B:80 #b2aab3 H:294 S:5 B:70 #989199 H:294 S:5 B:60 #7f7980 H:294 S:5 B:50 #656166 H:294 S:5 B:40 #4c494d H:294 S:5 B:30 #333033 H:294 S:5 B:20 #19181a H:294 S:5 B:10 #000000 H:294 S:5 B:0
彩度 #b800cc H:294 S:100 B:80 #ba14cc H:294 S:90 B:80 #bc29cc H:294 S:80 B:80 #be3dcc H:294 S:70 B:80 #c052cc H:294 S:60 B:80 #c266cc H:294 S:50 B:80 #c47acc H:294 S:40 B:80 #c68fcc H:294 S:30 B:80 #c8a3cc H:294 S:20 B:80 #cab8cc H:294 S:10 B:80 #cccccc H:294 S:0 B:80
補色 #c8ccc2 H:84 S:5 B:80 #c3ccc2 H:114 S:5 B:80 #c2ccc6 H:144 S:5 B:80
類似色 #c2c3cc H:234 S:5 B:80 #c3c2cc H:249 S:5 B:80 #c6c2cc H:264 S:5 B:80 #c8c2cc H:279 S:5 B:80 #cbc2cc H:294 S:5 B:80 #ccc2ca H:309 S:5 B:80 #ccc2c8 H:324 S:5 B:80 #ccc2c5 H:339 S:5 B:80 #ccc2c3 H:354 S:5 B:80

#cbc2ccの配色パターン