#cac2cc

Hexadecimal Color Code

R:202 G:194 B:204

H:288 S:5 B:80

L*:79.32 a*:4.61 b*:-3.99

C:24% M:25% Y:14% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc2c2 H:360 S:5 B:80 #ccc2c4 H:350 S:5 B:80 #ccc2c5 H:340 S:5 B:80 #ccc2c7 H:330 S:5 B:80 #ccc2c9 H:320 S:5 B:80 #ccc2ca H:310 S:5 B:80 #ccc2cc H:300 S:5 B:80 #cac2cc H:290 S:5 B:80 #c9c2cc H:280 S:5 B:80 #c7c2cc H:270 S:5 B:80 #c5c2cc H:260 S:5 B:80 #c4c2cc H:250 S:5 B:80 #c2c2cc H:240 S:5 B:80 #c2c4cc H:230 S:5 B:80 #c2c5cc H:220 S:5 B:80 #c2c7cc H:210 S:5 B:80 #c2c9cc H:200 S:5 B:80 #c2cacc H:190 S:5 B:80 #c2cccc H:180 S:5 B:80 #c2ccca H:170 S:5 B:80 #c2ccc9 H:160 S:5 B:80 #c2ccc7 H:150 S:5 B:80 #c2ccc5 H:140 S:5 B:80 #c2ccc4 H:130 S:5 B:80 #c2ccc2 H:120 S:5 B:80 #c4ccc2 H:110 S:5 B:80 #c5ccc2 H:100 S:5 B:80 #c7ccc2 H:90 S:5 B:80 #c9ccc2 H:80 S:5 B:80 #caccc2 H:70 S:5 B:80 #ccccc2 H:60 S:5 B:80 #cccac2 H:50 S:5 B:80 #ccc9c2 H:40 S:5 B:80 #ccc7c2 H:30 S:5 B:80 #ccc5c2 H:20 S:5 B:80 #ccc4c2 H:10 S:5 B:80 #ccc2c2 H:0 S:5 B:80
明度 #fcf2ff H:288 S:5 B:100 #e3dae6 H:288 S:5 B:90 #cac2cc H:288 S:5 B:80 #b1aab3 H:288 S:5 B:70 #979199 H:288 S:5 B:60 #7e7980 H:288 S:5 B:50 #656166 H:288 S:5 B:40 #4c494d H:288 S:5 B:30 #323033 H:288 S:5 B:20 #19181a H:288 S:5 B:10 #000000 H:288 S:5 B:0
彩度 #a300cc H:288 S:100 B:80 #a714cc H:288 S:90 B:80 #ab29cc H:288 S:80 B:80 #af3dcc H:288 S:70 B:80 #b452cc H:288 S:60 B:80 #b866cc H:288 S:50 B:80 #bc7acc H:288 S:40 B:80 #c08fcc H:288 S:30 B:80 #c4a3cc H:288 S:20 B:80 #c8b8cc H:288 S:10 B:80 #cccccc H:288 S:0 B:80
補色 #c9ccc2 H:78 S:5 B:80 #c4ccc2 H:108 S:5 B:80 #c2ccc5 H:138 S:5 B:80
類似色 #c2c4cc H:228 S:5 B:80 #c2c2cc H:243 S:5 B:80 #c5c2cc H:258 S:5 B:80 #c7c2cc H:273 S:5 B:80 #cac2cc H:288 S:5 B:80 #ccc2cb H:303 S:5 B:80 #ccc2c9 H:318 S:5 B:80 #ccc2c6 H:333 S:5 B:80 #ccc2c4 H:348 S:5 B:80

#cac2ccの配色パターン