#ccc2cc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:194 B:204

H:300 S:5 B:80

L*:79.48 a*:5.29 b*:-3.74

C:23% M:25% Y:14% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc2c2 H:360 S:5 B:80 #ccc2c4 H:350 S:5 B:80 #ccc2c5 H:340 S:5 B:80 #ccc2c7 H:330 S:5 B:80 #ccc2c9 H:320 S:5 B:80 #ccc2ca H:310 S:5 B:80 #ccc2cc H:300 S:5 B:80 #cac2cc H:290 S:5 B:80 #c9c2cc H:280 S:5 B:80 #c7c2cc H:270 S:5 B:80 #c5c2cc H:260 S:5 B:80 #c4c2cc H:250 S:5 B:80 #c2c2cc H:240 S:5 B:80 #c2c4cc H:230 S:5 B:80 #c2c5cc H:220 S:5 B:80 #c2c7cc H:210 S:5 B:80 #c2c9cc H:200 S:5 B:80 #c2cacc H:190 S:5 B:80 #c2cccc H:180 S:5 B:80 #c2ccca H:170 S:5 B:80 #c2ccc9 H:160 S:5 B:80 #c2ccc7 H:150 S:5 B:80 #c2ccc5 H:140 S:5 B:80 #c2ccc4 H:130 S:5 B:80 #c2ccc2 H:120 S:5 B:80 #c4ccc2 H:110 S:5 B:80 #c5ccc2 H:100 S:5 B:80 #c7ccc2 H:90 S:5 B:80 #c9ccc2 H:80 S:5 B:80 #caccc2 H:70 S:5 B:80 #ccccc2 H:60 S:5 B:80 #cccac2 H:50 S:5 B:80 #ccc9c2 H:40 S:5 B:80 #ccc7c2 H:30 S:5 B:80 #ccc5c2 H:20 S:5 B:80 #ccc4c2 H:10 S:5 B:80 #ccc2c2 H:0 S:5 B:80
明度 #fff2ff H:300 S:5 B:100 #e6dae6 H:300 S:5 B:90 #ccc2cc H:300 S:5 B:80 #b3aab3 H:300 S:5 B:70 #999199 H:300 S:5 B:60 #807980 H:300 S:5 B:50 #666166 H:300 S:5 B:40 #4d494d H:300 S:5 B:30 #333033 H:300 S:5 B:20 #1a181a H:300 S:5 B:10 #000000 H:300 S:5 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #c7ccc2 H:90 S:5 B:80 #c2ccc2 H:120 S:5 B:80 #c2ccc7 H:150 S:5 B:80
類似色 #c2c2cc H:240 S:5 B:80 #c4c2cc H:255 S:5 B:80 #c7c2cc H:270 S:5 B:80 #c9c2cc H:285 S:5 B:80 #ccc2cc H:300 S:5 B:80 #ccc2c9 H:315 S:5 B:80 #ccc2c7 H:330 S:5 B:80 #ccc2c4 H:345 S:5 B:80 #ccc2c2 H:360 S:5 B:80

#ccc2ccの配色パターン