#c3ccc2

Hexadecimal Color Code

R:195 G:204 B:194

H:114 S:5 B:80

L*:81.11 a*:-4.91 b*:3.91

C:28% M:16% Y:25% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccc2c2 H:360 S:5 B:80 #ccc2c4 H:350 S:5 B:80 #ccc2c5 H:340 S:5 B:80 #ccc2c7 H:330 S:5 B:80 #ccc2c9 H:320 S:5 B:80 #ccc2ca H:310 S:5 B:80 #ccc2cc H:300 S:5 B:80 #cac2cc H:290 S:5 B:80 #c9c2cc H:280 S:5 B:80 #c7c2cc H:270 S:5 B:80 #c5c2cc H:260 S:5 B:80 #c4c2cc H:250 S:5 B:80 #c2c2cc H:240 S:5 B:80 #c2c4cc H:230 S:5 B:80 #c2c5cc H:220 S:5 B:80 #c2c7cc H:210 S:5 B:80 #c2c9cc H:200 S:5 B:80 #c2cacc H:190 S:5 B:80 #c2cccc H:180 S:5 B:80 #c2ccca H:170 S:5 B:80 #c2ccc9 H:160 S:5 B:80 #c2ccc7 H:150 S:5 B:80 #c2ccc5 H:140 S:5 B:80 #c2ccc4 H:130 S:5 B:80 #c2ccc2 H:120 S:5 B:80 #c4ccc2 H:110 S:5 B:80 #c5ccc2 H:100 S:5 B:80 #c7ccc2 H:90 S:5 B:80 #c9ccc2 H:80 S:5 B:80 #caccc2 H:70 S:5 B:80 #ccccc2 H:60 S:5 B:80 #cccac2 H:50 S:5 B:80 #ccc9c2 H:40 S:5 B:80 #ccc7c2 H:30 S:5 B:80 #ccc5c2 H:20 S:5 B:80 #ccc4c2 H:10 S:5 B:80 #ccc2c2 H:0 S:5 B:80
明度 #f4fff2 H:114 S:5 B:100 #dbe6da H:114 S:5 B:90 #c3ccc2 H:114 S:5 B:80 #aab3aa H:114 S:5 B:70 #929991 H:114 S:5 B:60 #7a8079 H:114 S:5 B:50 #616661 H:114 S:5 B:40 #494d49 H:114 S:5 B:30 #313330 H:114 S:5 B:20 #181a18 H:114 S:5 B:10 #000000 H:114 S:5 B:0
彩度 #14cc00 H:114 S:100 B:80 #27cc14 H:114 S:90 B:80 #39cc29 H:114 S:80 B:80 #4bcc3d H:114 S:70 B:80 #5ecc52 H:114 S:60 B:80 #70cc66 H:114 S:50 B:80 #83cc7a H:114 S:40 B:80 #95cc8f H:114 S:30 B:80 #a7cca3 H:114 S:20 B:80 #baccb8 H:114 S:10 B:80 #cccccc H:114 S:0 B:80
補色 #c6c2cc H:264 S:5 B:80 #cbc2cc H:294 S:5 B:80 #ccc2c8 H:324 S:5 B:80
類似色 #cccbc2 H:54 S:5 B:80 #caccc2 H:69 S:5 B:80 #c8ccc2 H:84 S:5 B:80 #c5ccc2 H:99 S:5 B:80 #c3ccc2 H:114 S:5 B:80 #c2ccc3 H:129 S:5 B:80 #c2ccc6 H:144 S:5 B:80 #c2ccc8 H:159 S:5 B:80 #c2cccb H:174 S:5 B:80

#c3ccc2の配色パターン