#e4dae6

Hexadecimal Color Code

R:228 G:218 B:230

H:290 S:5 B:90

L*:88.13 a*:5.54 b*:-4.64

C:12% M:17% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #e6dada H:360 S:5 B:90 #e6dadc H:350 S:5 B:90 #e6dade H:340 S:5 B:90 #e6dae0 H:330 S:5 B:90 #e6dae2 H:320 S:5 B:90 #e6dae4 H:310 S:5 B:90 #e6dae6 H:300 S:5 B:90 #e4dae6 H:290 S:5 B:90 #e2dae6 H:280 S:5 B:90 #e0dae6 H:270 S:5 B:90 #dedae6 H:260 S:5 B:90 #dcdae6 H:250 S:5 B:90 #dadae6 H:240 S:5 B:90 #dadce6 H:230 S:5 B:90 #dadee6 H:220 S:5 B:90 #dae0e6 H:210 S:5 B:90 #dae2e6 H:200 S:5 B:90 #dae4e6 H:190 S:5 B:90 #dae6e6 H:180 S:5 B:90 #dae6e4 H:170 S:5 B:90 #dae6e2 H:160 S:5 B:90 #dae6e0 H:150 S:5 B:90 #dae6de H:140 S:5 B:90 #dae6dc H:130 S:5 B:90 #dae6da H:120 S:5 B:90 #dce6da H:110 S:5 B:90 #dee6da H:100 S:5 B:90 #e0e6da H:90 S:5 B:90 #e2e6da H:80 S:5 B:90 #e4e6da H:70 S:5 B:90 #e6e6da H:60 S:5 B:90 #e6e4da H:50 S:5 B:90 #e6e2da H:40 S:5 B:90 #e6e0da H:30 S:5 B:90 #e6deda H:20 S:5 B:90 #e6dcda H:10 S:5 B:90 #e6dada H:0 S:5 B:90
明度 #fdf2ff H:290 S:5 B:100 #e4dae6 H:290 S:5 B:90 #cac2cc H:290 S:5 B:80 #b1aab3 H:290 S:5 B:70 #989199 H:290 S:5 B:60 #7e7980 H:290 S:5 B:50 #656166 H:290 S:5 B:40 #4c494d H:290 S:5 B:30 #333033 H:290 S:5 B:20 #19181a H:290 S:5 B:10 #000000 H:290 S:5 B:0
彩度 #bf00e6 H:290 S:100 B:90 #c317e6 H:290 S:90 B:90 #c72ee6 H:290 S:80 B:90 #cb45e6 H:290 S:70 B:90 #cf5ce6 H:290 S:60 B:90 #d273e6 H:290 S:50 B:90 #d68ae6 H:290 S:40 B:90 #daa1e6 H:290 S:30 B:90 #deb8e6 H:290 S:20 B:90 #e2cfe6 H:290 S:10 B:90 #e6e6e6 H:290 S:0 B:90
補色 #e2e6da H:80 S:5 B:90 #dce6da H:110 S:5 B:90 #dae6de H:140 S:5 B:90
類似色 #dadce6 H:230 S:5 B:90 #dbdae6 H:245 S:5 B:90 #dedae6 H:260 S:5 B:90 #e1dae6 H:275 S:5 B:90 #e4dae6 H:290 S:5 B:90 #e6dae5 H:305 S:5 B:90 #e6dae2 H:320 S:5 B:90 #e6dadf H:335 S:5 B:90 #e6dadc H:350 S:5 B:90

#e4dae6の配色パターン