#c6cccc

Hexadecimal Color Code

R:198 G:204 B:204

H:180 S:3 B:80

L*:81.59 a*:-2.04 b*:-0.71

C:26% M:17% Y:18% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ccc6c6 H:360 S:3 B:80 #ccc6c7 H:350 S:3 B:80 #ccc6c8 H:340 S:3 B:80 #ccc6c9 H:330 S:3 B:80 #ccc6ca H:320 S:3 B:80 #ccc6cb H:310 S:3 B:80 #ccc6cc H:300 S:3 B:80 #cbc6cc H:290 S:3 B:80 #cac6cc H:280 S:3 B:80 #c9c6cc H:270 S:3 B:80 #c8c6cc H:260 S:3 B:80 #c7c6cc H:250 S:3 B:80 #c6c6cc H:240 S:3 B:80 #c6c7cc H:230 S:3 B:80 #c6c8cc H:220 S:3 B:80 #c6c9cc H:210 S:3 B:80 #c6cacc H:200 S:3 B:80 #c6cbcc H:190 S:3 B:80 #c6cccc H:180 S:3 B:80 #c6cccb H:170 S:3 B:80 #c6ccca H:160 S:3 B:80 #c6ccc9 H:150 S:3 B:80 #c6ccc8 H:140 S:3 B:80 #c6ccc7 H:130 S:3 B:80 #c6ccc6 H:120 S:3 B:80 #c7ccc6 H:110 S:3 B:80 #c8ccc6 H:100 S:3 B:80 #c9ccc6 H:90 S:3 B:80 #caccc6 H:80 S:3 B:80 #cbccc6 H:70 S:3 B:80 #ccccc6 H:60 S:3 B:80 #cccbc6 H:50 S:3 B:80 #cccac6 H:40 S:3 B:80 #ccc9c6 H:30 S:3 B:80 #ccc8c6 H:20 S:3 B:80 #ccc7c6 H:10 S:3 B:80 #ccc6c6 H:0 S:3 B:80
明度 #f7ffff H:180 S:3 B:100 #dfe6e6 H:180 S:3 B:90 #c6cccc H:180 S:3 B:80 #adb3b3 H:180 S:3 B:70 #949999 H:180 S:3 B:60 #7c8080 H:180 S:3 B:50 #636666 H:180 S:3 B:40 #4a4d4d H:180 S:3 B:30 #313333 H:180 S:3 B:20 #191a1a H:180 S:3 B:10 #000000 H:180 S:3 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #ccc6c9 H:330 S:3 B:80 #ccc6c6 H:360 S:3 B:80 #ccc9c6 H:30 S:3 B:80
類似色 #c6ccc6 H:120 S:3 B:80 #c6ccc7 H:135 S:3 B:80 #c6ccc9 H:150 S:3 B:80 #c6ccca H:165 S:3 B:80 #c6cccc H:180 S:3 B:80 #c6cacc H:195 S:3 B:80 #c6c9cc H:210 S:3 B:80 #c6c7cc H:225 S:3 B:80 #c6c6cc H:240 S:3 B:80

#c6ccccの配色パターン