#cac6cc

Hexadecimal Color Code

R:202 G:198 B:204

H:280 S:3 B:80

L*:80.35 a*:2.48 b*:-2.49

C:24% M:22% Y:16% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc6c6 H:360 S:3 B:80 #ccc6c7 H:350 S:3 B:80 #ccc6c8 H:340 S:3 B:80 #ccc6c9 H:330 S:3 B:80 #ccc6ca H:320 S:3 B:80 #ccc6cb H:310 S:3 B:80 #ccc6cc H:300 S:3 B:80 #cbc6cc H:290 S:3 B:80 #cac6cc H:280 S:3 B:80 #c9c6cc H:270 S:3 B:80 #c8c6cc H:260 S:3 B:80 #c7c6cc H:250 S:3 B:80 #c6c6cc H:240 S:3 B:80 #c6c7cc H:230 S:3 B:80 #c6c8cc H:220 S:3 B:80 #c6c9cc H:210 S:3 B:80 #c6cacc H:200 S:3 B:80 #c6cbcc H:190 S:3 B:80 #c6cccc H:180 S:3 B:80 #c6cccb H:170 S:3 B:80 #c6ccca H:160 S:3 B:80 #c6ccc9 H:150 S:3 B:80 #c6ccc8 H:140 S:3 B:80 #c6ccc7 H:130 S:3 B:80 #c6ccc6 H:120 S:3 B:80 #c7ccc6 H:110 S:3 B:80 #c8ccc6 H:100 S:3 B:80 #c9ccc6 H:90 S:3 B:80 #caccc6 H:80 S:3 B:80 #cbccc6 H:70 S:3 B:80 #ccccc6 H:60 S:3 B:80 #cccbc6 H:50 S:3 B:80 #cccac6 H:40 S:3 B:80 #ccc9c6 H:30 S:3 B:80 #ccc8c6 H:20 S:3 B:80 #ccc7c6 H:10 S:3 B:80 #ccc6c6 H:0 S:3 B:80
明度 #fcf7ff H:280 S:3 B:100 #e3dfe6 H:280 S:3 B:90 #cac6cc H:280 S:3 B:80 #b1adb3 H:280 S:3 B:70 #979499 H:280 S:3 B:60 #7e7c80 H:280 S:3 B:50 #656366 H:280 S:3 B:40 #4c4a4d H:280 S:3 B:30 #323133 H:280 S:3 B:20 #19191a H:280 S:3 B:10 #000000 H:280 S:3 B:0
彩度 #8800cc H:280 S:100 B:80 #8f14cc H:280 S:90 B:80 #9629cc H:280 S:80 B:80 #9c3dcc H:280 S:70 B:80 #a352cc H:280 S:60 B:80 #aa66cc H:280 S:50 B:80 #b17acc H:280 S:40 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #cccccc H:280 S:0 B:80
補色 #cbccc6 H:70 S:3 B:80 #c8ccc6 H:100 S:3 B:80 #c6ccc7 H:130 S:3 B:80
類似色 #c6c8cc H:220 S:3 B:80 #c6c6cc H:235 S:3 B:80 #c7c6cc H:250 S:3 B:80 #c8c6cc H:265 S:3 B:80 #cac6cc H:280 S:3 B:80 #cbc6cc H:295 S:3 B:80 #ccc6cb H:310 S:3 B:80 #ccc6c9 H:325 S:3 B:80 #ccc6c8 H:340 S:3 B:80

#cac6ccの配色パターン