#bacfcd

Hexadecimal Color Code

R:186 G:207 B:205

H:174 S:10 B:81

L*:81.55 a*:-7.43 b*:-1.41

C:32% M:13% Y:20% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cfbaba H:360 S:10 B:81 #cfbabd H:350 S:10 B:81 #cfbac1 H:340 S:10 B:81 #cfbac4 H:330 S:10 B:81 #cfbac8 H:320 S:10 B:81 #cfbacb H:310 S:10 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cbbacf H:290 S:10 B:81 #c8bacf H:280 S:10 B:81 #c4bacf H:270 S:10 B:81 #c1bacf H:260 S:10 B:81 #bdbacf H:250 S:10 B:81 #babacf H:240 S:10 B:81 #babdcf H:230 S:10 B:81 #bac1cf H:220 S:10 B:81 #bac4cf H:210 S:10 B:81 #bac8cf H:200 S:10 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #bacfcb H:170 S:10 B:81 #bacfc8 H:160 S:10 B:81 #bacfc4 H:150 S:10 B:81 #bacfc1 H:140 S:10 B:81 #bacfbd H:130 S:10 B:81 #bacfba H:120 S:10 B:81 #bdcfba H:110 S:10 B:81 #c1cfba H:100 S:10 B:81 #c4cfba H:90 S:10 B:81 #c8cfba H:80 S:10 B:81 #cbcfba H:70 S:10 B:81 #cfcfba H:60 S:10 B:81 #cfcbba H:50 S:10 B:81 #cfc8ba H:40 S:10 B:81 #cfc4ba H:30 S:10 B:81 #cfc1ba H:20 S:10 B:81 #cfbdba H:10 S:10 B:81 #cfbaba H:0 S:10 B:81
明度 #e6fffc H:174 S:10 B:100 #cfe6e3 H:174 S:10 B:90 #b8ccca H:174 S:10 B:80 #a1b3b1 H:174 S:10 B:70 #8a9997 H:174 S:10 B:60 #73807e H:174 S:10 B:50 #5c6665 H:174 S:10 B:40 #454d4c H:174 S:10 B:30 #2e3332 H:174 S:10 B:20 #171a19 H:174 S:10 B:10 #000000 H:174 S:10 B:0
彩度 #00cfba H:174 S:100 B:81 #15cfbc H:174 S:90 B:81 #29cfbe H:174 S:80 B:81 #3ecfc0 H:174 S:70 B:81 #53cfc2 H:174 S:60 B:81 #67cfc4 H:174 S:50 B:81 #7ccfc6 H:174 S:40 B:81 #91cfc8 H:174 S:30 B:81 #a5cfca H:174 S:20 B:81 #bacfcc H:174 S:10 B:81 #cfcfcf H:174 S:0 B:81
補色 #cfbac6 H:324 S:10 B:81 #cfbabc H:354 S:10 B:81 #cfc2ba H:24 S:10 B:81
類似色 #bccfba H:114 S:10 B:81 #bacfbd H:129 S:10 B:81 #bacfc2 H:144 S:10 B:81 #bacfc7 H:159 S:10 B:81 #bacfcc H:174 S:10 B:81 #bacbcf H:189 S:10 B:81 #bac6cf H:204 S:10 B:81 #bac1cf H:219 S:10 B:81 #babccf H:234 S:10 B:81

#bacfcdの配色パターン