#b8cc9b

Hexadecimal Color Code

R:184 G:204 B:155

H:84 S:24 B:80

L*:79.46 a*:-15.33 b*:22.23

C:34% M:13% Y:47% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #e7ffc2 H:84 S:24 B:100 #cfe6ae H:84 S:24 B:90 #b8cc9b H:84 S:24 B:80 #a1b388 H:84 S:24 B:70 #8a9974 H:84 S:24 B:60 #738061 H:84 S:24 B:50 #5c664e H:84 S:24 B:40 #454d3a H:84 S:24 B:30 #2e3327 H:84 S:24 B:20 #171a13 H:84 S:24 B:10 #000000 H:84 S:24 B:0
彩度 #7acc00 H:84 S:100 B:80 #83cc14 H:84 S:90 B:80 #8bcc29 H:84 S:80 B:80 #93cc3d H:84 S:70 B:80 #9bcc52 H:84 S:60 B:80 #a3cc66 H:84 S:50 B:80 #abcc7a H:84 S:40 B:80 #b4cc8f H:84 S:30 B:80 #bccca3 H:84 S:20 B:80 #c4ccb8 H:84 S:10 B:80 #cccccc H:84 S:0 B:80
補色 #9ba0cc H:234 S:24 B:80 #af9bcc H:264 S:24 B:80 #c79bcc H:294 S:24 B:80
類似色 #ccaf9b H:24 S:24 B:80 #ccbb9b H:39 S:24 B:80 #ccc79b H:54 S:24 B:80 #c5cc9b H:69 S:24 B:80 #b8cc9b H:84 S:24 B:80 #accc9b H:99 S:24 B:80 #a0cc9b H:114 S:24 B:80 #9bcca2 H:129 S:24 B:80 #9bccaf H:144 S:24 B:80

#b8cc9bの配色パターン