#afd1dc

Hexadecimal Color Code

R:175 G:209 B:220

H:195 S:20 B:86

L*:81.77 a*:-8.87 b*:-9.17

C:36% M:11% Y:14% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #ccf2ff H:195 S:20 B:100 #b8dae6 H:195 S:20 B:90 #a3c2cc H:195 S:20 B:80 #8faab3 H:195 S:20 B:70 #7a9199 H:195 S:20 B:60 #667980 H:195 S:20 B:50 #526166 H:195 S:20 B:40 #3d494d H:195 S:20 B:30 #293033 H:195 S:20 B:20 #14181a H:195 S:20 B:10 #000000 H:195 S:20 B:0
彩度 #00a4db H:195 S:100 B:86 #16aadb H:195 S:90 B:86 #2cafdb H:195 S:80 B:86 #42b5db H:195 S:70 B:86 #58badb H:195 S:60 B:86 #6ec0db H:195 S:50 B:86 #84c5db H:195 S:40 B:86 #9acbdb H:195 S:30 B:86 #afd0db H:195 S:20 B:86 #c5d6db H:195 S:10 B:86 #dbdbdb H:195 S:0 B:86
補色 #dbafba H:345 S:20 B:86 #dbbaaf H:15 S:20 B:86 #dbd0af H:45 S:20 B:86
類似色 #afdbba H:135 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbd0 H:165 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afd0db H:195 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afbadb H:225 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #baafdb H:255 S:20 B:86

#afd1dcの配色パターン