#afdbb7

Hexadecimal Color Code

R:175 G:219 B:183

H:131 S:20 B:86

L*:83.54 a*:-21.29 b*:13.05

C:37% M:2% Y:37% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #ccffd5 H:131 S:20 B:100 #b8e6c0 H:131 S:20 B:90 #a3ccab H:131 S:20 B:80 #8fb395 H:131 S:20 B:70 #7a9980 H:131 S:20 B:60 #66806b H:131 S:20 B:50 #526655 H:131 S:20 B:40 #3d4d40 H:131 S:20 B:30 #29332b H:131 S:20 B:20 #141a15 H:131 S:20 B:10 #000000 H:131 S:20 B:0
彩度 #00db28 H:131 S:100 B:86 #16db3a H:131 S:90 B:86 #2cdb4c H:131 S:80 B:86 #42db5e H:131 S:70 B:86 #58db70 H:131 S:60 B:86 #6edb82 H:131 S:50 B:86 #84db94 H:131 S:40 B:86 #9adba6 H:131 S:30 B:86 #afdbb7 H:131 S:20 B:86 #c5dbc9 H:131 S:10 B:86 #dbdbdb H:131 S:0 B:86
補色 #cdafdb H:281 S:20 B:86 #dbafd3 H:311 S:20 B:86 #dbafbd H:341 S:20 B:86
類似色 #d3dbaf H:71 S:20 B:86 #c8dbaf H:86 S:20 B:86 #bddbaf H:101 S:20 B:86 #b2dbaf H:116 S:20 B:86 #afdbb7 H:131 S:20 B:86 #afdbc2 H:146 S:20 B:86 #afdbcd H:161 S:20 B:86 #afdbd8 H:176 S:20 B:86 #afd3db H:191 S:20 B:86

#afdbb7の配色パターン