#afdbc5

Hexadecimal Color Code

R:175 G:219 B:197

H:150 S:20 B:86

L*:83.86 a*:-18.68 b*:6.12

C:37% M:3% Y:30% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #ccffe6 H:150 S:20 B:100 #b8e6cf H:150 S:20 B:90 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #8fb3a1 H:150 S:20 B:70 #7a998a H:150 S:20 B:60 #668073 H:150 S:20 B:50 #52665c H:150 S:20 B:40 #3d4d45 H:150 S:20 B:30 #29332e H:150 S:20 B:20 #141a17 H:150 S:20 B:10 #000000 H:150 S:20 B:0
彩度 #00db6e H:150 S:100 B:86 #16db79 H:150 S:90 B:86 #2cdb84 H:150 S:80 B:86 #42db8f H:150 S:70 B:86 #58db9a H:150 S:60 B:86 #6edba4 H:150 S:50 B:86 #84dbaf H:150 S:40 B:86 #9adbba H:150 S:30 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #dbdbdb H:150 S:0 B:86
補色 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafaf H:360 S:20 B:86
類似色 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #badbaf H:105 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #afdbba H:135 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbd0 H:165 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afd0db H:195 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86

#afdbc5の配色パターン