#afdbd0

Hexadecimal Color Code

R:175 G:219 B:208

H:165 S:20 B:86

L*:84.13 a*:-16.5 b*:0.68

C:37% M:3% Y:24% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #ccfff2 H:165 S:20 B:100 #b8e6da H:165 S:20 B:90 #a3ccc2 H:165 S:20 B:80 #8fb3aa H:165 S:20 B:70 #7a9991 H:165 S:20 B:60 #668079 H:165 S:20 B:50 #526661 H:165 S:20 B:40 #3d4d49 H:165 S:20 B:30 #293330 H:165 S:20 B:20 #141a18 H:165 S:20 B:10 #000000 H:165 S:20 B:0
彩度 #00dba4 H:165 S:100 B:86 #16dbaa H:165 S:90 B:86 #2cdbaf H:165 S:80 B:86 #42dbb5 H:165 S:70 B:86 #58dbba H:165 S:60 B:86 #6edbc0 H:165 S:50 B:86 #84dbc5 H:165 S:40 B:86 #9adbcb H:165 S:30 B:86 #afdbd0 H:165 S:20 B:86 #c5dbd6 H:165 S:10 B:86 #dbdbdb H:165 S:0 B:86
補色 #dbafd0 H:315 S:20 B:86 #dbafba H:345 S:20 B:86 #dbbaaf H:15 S:20 B:86
類似色 #badbaf H:105 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #afdbba H:135 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbd0 H:165 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afd0db H:195 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afbadb H:225 S:20 B:86

#afdbd0の配色パターン