#dbafd4

Hexadecimal Color Code

R:219 G:175 B:212

H:310 S:20 B:86

L*:76.35 a*:22.12 b*:-12.57

C:17% M:39% Y:1% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #e6b8de H:310 S:20 B:90 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #b38fad H:310 S:20 B:70 #997a94 H:310 S:20 B:60 #80667b H:310 S:20 B:50 #665263 H:310 S:20 B:40 #4d3d4a H:310 S:20 B:30 #332931 H:310 S:20 B:20 #1a1419 H:310 S:20 B:10 #000000 H:310 S:20 B:0
彩度 #db00b7 H:310 S:100 B:86 #db16ba H:310 S:90 B:86 #db2cbe H:310 S:80 B:86 #db42c2 H:310 S:70 B:86 #db58c5 H:310 S:60 B:86 #db6ec9 H:310 S:50 B:86 #db84cd H:310 S:40 B:86 #db9ad0 H:310 S:30 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbdbdb H:310 S:0 B:86
補色 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86
類似色 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #c2afdb H:265 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #d8afdb H:295 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafc9 H:325 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafb3 H:355 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86

#dbafd4の配色パターン