#c5afdb

Hexadecimal Color Code

R:197 G:175 B:219

H:270 S:20 B:86

L*:74.6 a*:16.15 b*:-19.23

C:27% M:35% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #e6ccff H:270 S:20 B:100 #cfb8e6 H:270 S:20 B:90 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #a18fb3 H:270 S:20 B:70 #8a7a99 H:270 S:20 B:60 #736680 H:270 S:20 B:50 #5c5266 H:270 S:20 B:40 #453d4d H:270 S:20 B:30 #2e2933 H:270 S:20 B:20 #17141a H:270 S:20 B:10 #000000 H:270 S:20 B:0
彩度 #6e00db H:270 S:100 B:86 #7916db H:270 S:90 B:86 #842cdb H:270 S:80 B:86 #8f42db H:270 S:70 B:86 #9a58db H:270 S:60 B:86 #a46edb H:270 S:50 B:86 #af84db H:270 S:40 B:86 #ba9adb H:270 S:30 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #dbdbdb H:270 S:0 B:86
補色 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86
類似色 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afbadb H:225 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #baafdb H:255 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #d0afdb H:285 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #dbafd0 H:315 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86

#c5afdbの配色パターン