#a7cbcc

Hexadecimal Color Code

R:167 G:203 B:204

H:182 S:18 B:80

L*:79.2 a*:-11.67 b*:-4.46

C:40% M:12% Y:21% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca7a7 H:360 S:18 B:80 #cca7ad H:350 S:18 B:80 #cca7b4 H:340 S:18 B:80 #cca7ba H:330 S:18 B:80 #cca7c0 H:320 S:18 B:80 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #cca7cc H:300 S:18 B:80 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #c0a7cc H:280 S:18 B:80 #baa7cc H:270 S:18 B:80 #b4a7cc H:260 S:18 B:80 #ada7cc H:250 S:18 B:80 #a7a7cc H:240 S:18 B:80 #a7adcc H:230 S:18 B:80 #a7b4cc H:220 S:18 B:80 #a7bacc H:210 S:18 B:80 #a7c0cc H:200 S:18 B:80 #a7c6cc H:190 S:18 B:80 #a7cccc H:180 S:18 B:80 #a7ccc6 H:170 S:18 B:80 #a7ccc0 H:160 S:18 B:80 #a7ccba H:150 S:18 B:80 #a7ccb4 H:140 S:18 B:80 #a7ccad H:130 S:18 B:80 #a7cca7 H:120 S:18 B:80 #adcca7 H:110 S:18 B:80 #b4cca7 H:100 S:18 B:80 #bacca7 H:90 S:18 B:80 #c0cca7 H:80 S:18 B:80 #c6cca7 H:70 S:18 B:80 #cccca7 H:60 S:18 B:80 #ccc6a7 H:50 S:18 B:80 #ccc0a7 H:40 S:18 B:80 #ccbaa7 H:30 S:18 B:80 #ccb4a7 H:20 S:18 B:80 #ccada7 H:10 S:18 B:80 #cca7a7 H:0 S:18 B:80
明度 #d1fdff H:182 S:18 B:100 #bce4e6 H:182 S:18 B:90 #a7cbcc H:182 S:18 B:80 #92b1b3 H:182 S:18 B:70 #7d9899 H:182 S:18 B:60 #697f80 H:182 S:18 B:50 #546566 H:182 S:18 B:40 #3f4c4d H:182 S:18 B:30 #2a3333 H:182 S:18 B:20 #15191a H:182 S:18 B:10 #000000 H:182 S:18 B:0
彩度 #00c5cc H:182 S:100 B:80 #14c6cc H:182 S:90 B:80 #29c7cc H:182 S:80 B:80 #3dc7cc H:182 S:70 B:80 #52c8cc H:182 S:60 B:80 #66c9cc H:182 S:50 B:80 #7ac9cc H:182 S:40 B:80 #8fcacc H:182 S:30 B:80 #a3cbcc H:182 S:20 B:80 #b8cbcc H:182 S:10 B:80 #cccccc H:182 S:0 B:80
補色 #cca7b8 H:332 S:18 B:80 #cca9a7 H:2 S:18 B:80 #ccbba7 H:32 S:18 B:80
類似色 #a7cca9 H:122 S:18 B:80 #a7ccb2 H:137 S:18 B:80 #a7ccbb H:152 S:18 B:80 #a7ccc4 H:167 S:18 B:80 #a7cbcc H:182 S:18 B:80 #a7c2cc H:197 S:18 B:80 #a7b8cc H:212 S:18 B:80 #a7afcc H:227 S:18 B:80 #a9a7cc H:242 S:18 B:80

#a7cbccの配色パターン