#a7c0cc

Hexadecimal Color Code

R:167 G:192 B:204

H:199 S:18 B:80

L*:76.23 a*:-5.91 b*:-8.85

C:39% M:19% Y:17% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca7a7 H:360 S:18 B:80 #cca7ad H:350 S:18 B:80 #cca7b4 H:340 S:18 B:80 #cca7ba H:330 S:18 B:80 #cca7c0 H:320 S:18 B:80 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #cca7cc H:300 S:18 B:80 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #c0a7cc H:280 S:18 B:80 #baa7cc H:270 S:18 B:80 #b4a7cc H:260 S:18 B:80 #ada7cc H:250 S:18 B:80 #a7a7cc H:240 S:18 B:80 #a7adcc H:230 S:18 B:80 #a7b4cc H:220 S:18 B:80 #a7bacc H:210 S:18 B:80 #a7c0cc H:200 S:18 B:80 #a7c6cc H:190 S:18 B:80 #a7cccc H:180 S:18 B:80 #a7ccc6 H:170 S:18 B:80 #a7ccc0 H:160 S:18 B:80 #a7ccba H:150 S:18 B:80 #a7ccb4 H:140 S:18 B:80 #a7ccad H:130 S:18 B:80 #a7cca7 H:120 S:18 B:80 #adcca7 H:110 S:18 B:80 #b4cca7 H:100 S:18 B:80 #bacca7 H:90 S:18 B:80 #c0cca7 H:80 S:18 B:80 #c6cca7 H:70 S:18 B:80 #cccca7 H:60 S:18 B:80 #ccc6a7 H:50 S:18 B:80 #ccc0a7 H:40 S:18 B:80 #ccbaa7 H:30 S:18 B:80 #ccb4a7 H:20 S:18 B:80 #ccada7 H:10 S:18 B:80 #cca7a7 H:0 S:18 B:80
明度 #d1f0ff H:199 S:18 B:100 #bcd8e6 H:199 S:18 B:90 #a7c0cc H:199 S:18 B:80 #92a8b3 H:199 S:18 B:70 #7d9099 H:199 S:18 B:60 #697880 H:199 S:18 B:50 #546066 H:199 S:18 B:40 #3f484d H:199 S:18 B:30 #2a3033 H:199 S:18 B:20 #15181a H:199 S:18 B:10 #000000 H:199 S:18 B:0
彩度 #008bcc H:199 S:100 B:80 #1492cc H:199 S:90 B:80 #2998cc H:199 S:80 B:80 #3d9fcc H:199 S:70 B:80 #52a5cc H:199 S:60 B:80 #66accc H:199 S:50 B:80 #7ab2cc H:199 S:40 B:80 #8fb9cc H:199 S:30 B:80 #a3bfcc H:199 S:20 B:80 #b8c6cc H:199 S:10 B:80 #cccccc H:199 S:0 B:80
補色 #cca7ae H:349 S:18 B:80 #ccb3a7 H:19 S:18 B:80 #ccc5a7 H:49 S:18 B:80
類似色 #a7ccb3 H:139 S:18 B:80 #a7ccbc H:154 S:18 B:80 #a7ccc5 H:169 S:18 B:80 #a7cacc H:184 S:18 B:80 #a7c0cc H:199 S:18 B:80 #a7b7cc H:214 S:18 B:80 #a7aecc H:229 S:18 B:80 #aaa7cc H:244 S:18 B:80 #b3a7cc H:259 S:18 B:80

#a7c0ccの配色パターン