#cca7c6

Hexadecimal Color Code

R:204 G:167 B:198

H:310 S:18 B:80

L*:72.59 a*:18.8 b*:-10.69

C:24% M:41% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca7a7 H:360 S:18 B:80 #cca7ad H:350 S:18 B:80 #cca7b4 H:340 S:18 B:80 #cca7ba H:330 S:18 B:80 #cca7c0 H:320 S:18 B:80 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #cca7cc H:300 S:18 B:80 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #c0a7cc H:280 S:18 B:80 #baa7cc H:270 S:18 B:80 #b4a7cc H:260 S:18 B:80 #ada7cc H:250 S:18 B:80 #a7a7cc H:240 S:18 B:80 #a7adcc H:230 S:18 B:80 #a7b4cc H:220 S:18 B:80 #a7bacc H:210 S:18 B:80 #a7c0cc H:200 S:18 B:80 #a7c6cc H:190 S:18 B:80 #a7cccc H:180 S:18 B:80 #a7ccc6 H:170 S:18 B:80 #a7ccc0 H:160 S:18 B:80 #a7ccba H:150 S:18 B:80 #a7ccb4 H:140 S:18 B:80 #a7ccad H:130 S:18 B:80 #a7cca7 H:120 S:18 B:80 #adcca7 H:110 S:18 B:80 #b4cca7 H:100 S:18 B:80 #bacca7 H:90 S:18 B:80 #c0cca7 H:80 S:18 B:80 #c6cca7 H:70 S:18 B:80 #cccca7 H:60 S:18 B:80 #ccc6a7 H:50 S:18 B:80 #ccc0a7 H:40 S:18 B:80 #ccbaa7 H:30 S:18 B:80 #ccb4a7 H:20 S:18 B:80 #ccada7 H:10 S:18 B:80 #cca7a7 H:0 S:18 B:80
明度 #ffd1f7 H:310 S:18 B:100 #e6bcdf H:310 S:18 B:90 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #b392ad H:310 S:18 B:70 #997d94 H:310 S:18 B:60 #80697c H:310 S:18 B:50 #665463 H:310 S:18 B:40 #4d3f4a H:310 S:18 B:30 #332a31 H:310 S:18 B:20 #1a1519 H:310 S:18 B:10 #000000 H:310 S:18 B:0
彩度 #cc00aa H:310 S:100 B:80 #cc14ad H:310 S:90 B:80 #cc29b1 H:310 S:80 B:80 #cc3db4 H:310 S:70 B:80 #cc52b8 H:310 S:60 B:80 #cc66bb H:310 S:50 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #cccccc H:310 S:0 B:80
補色 #b4cca7 H:100 S:18 B:80 #a7ccad H:130 S:18 B:80 #a7ccc0 H:160 S:18 B:80
類似色 #ada7cc H:250 S:18 B:80 #b7a7cc H:265 S:18 B:80 #c0a7cc H:280 S:18 B:80 #c9a7cc H:295 S:18 B:80 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #cca7bd H:325 S:18 B:80 #cca7b4 H:340 S:18 B:80 #cca7aa H:355 S:18 B:80 #ccada7 H:10 S:18 B:80

#cca7c6の配色パターン