#baa7cc

Hexadecimal Color Code

R:186 G:167 B:204

H:271 S:18 B:80

L*:71.17 a*:13.86 b*:-16.3

C:32% M:38% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca7a7 H:360 S:18 B:80 #cca7ad H:350 S:18 B:80 #cca7b4 H:340 S:18 B:80 #cca7ba H:330 S:18 B:80 #cca7c0 H:320 S:18 B:80 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #cca7cc H:300 S:18 B:80 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #c0a7cc H:280 S:18 B:80 #baa7cc H:270 S:18 B:80 #b4a7cc H:260 S:18 B:80 #ada7cc H:250 S:18 B:80 #a7a7cc H:240 S:18 B:80 #a7adcc H:230 S:18 B:80 #a7b4cc H:220 S:18 B:80 #a7bacc H:210 S:18 B:80 #a7c0cc H:200 S:18 B:80 #a7c6cc H:190 S:18 B:80 #a7cccc H:180 S:18 B:80 #a7ccc6 H:170 S:18 B:80 #a7ccc0 H:160 S:18 B:80 #a7ccba H:150 S:18 B:80 #a7ccb4 H:140 S:18 B:80 #a7ccad H:130 S:18 B:80 #a7cca7 H:120 S:18 B:80 #adcca7 H:110 S:18 B:80 #b4cca7 H:100 S:18 B:80 #bacca7 H:90 S:18 B:80 #c0cca7 H:80 S:18 B:80 #c6cca7 H:70 S:18 B:80 #cccca7 H:60 S:18 B:80 #ccc6a7 H:50 S:18 B:80 #ccc0a7 H:40 S:18 B:80 #ccbaa7 H:30 S:18 B:80 #ccb4a7 H:20 S:18 B:80 #ccada7 H:10 S:18 B:80 #cca7a7 H:0 S:18 B:80
明度 #e9d1ff H:271 S:18 B:100 #d2bce6 H:271 S:18 B:90 #baa7cc H:271 S:18 B:80 #a392b3 H:271 S:18 B:70 #8c7d99 H:271 S:18 B:60 #746980 H:271 S:18 B:50 #5d5466 H:271 S:18 B:40 #463f4d H:271 S:18 B:30 #2f2a33 H:271 S:18 B:20 #17151a H:271 S:18 B:10 #000000 H:271 S:18 B:0
彩度 #6900cc H:271 S:100 B:80 #7314cc H:271 S:90 B:80 #7d29cc H:271 S:80 B:80 #873dcc H:271 S:70 B:80 #9152cc H:271 S:60 B:80 #9b66cc H:271 S:50 B:80 #a57acc H:271 S:40 B:80 #ae8fcc H:271 S:30 B:80 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #c2b8cc H:271 S:10 B:80 #cccccc H:271 S:0 B:80
補色 #cbcca7 H:61 S:18 B:80 #b9cca7 H:91 S:18 B:80 #a7cca8 H:121 S:18 B:80
類似色 #a7b9cc H:211 S:18 B:80 #a7b0cc H:226 S:18 B:80 #a8a7cc H:241 S:18 B:80 #b1a7cc H:256 S:18 B:80 #baa7cc H:271 S:18 B:80 #c3a7cc H:286 S:18 B:80 #cca7cb H:301 S:18 B:80 #cca7c2 H:316 S:18 B:80 #cca7b9 H:331 S:18 B:80

#baa7ccの配色パターン