#c6a7cc

Hexadecimal Color Code

R:198 G:167 B:204

H:290 S:18 B:80

L*:72.23 a*:17.88 b*:-14.6

C:27% M:40% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca7a7 H:360 S:18 B:80 #cca7ad H:350 S:18 B:80 #cca7b4 H:340 S:18 B:80 #cca7ba H:330 S:18 B:80 #cca7c0 H:320 S:18 B:80 #cca7c6 H:310 S:18 B:80 #cca7cc H:300 S:18 B:80 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #c0a7cc H:280 S:18 B:80 #baa7cc H:270 S:18 B:80 #b4a7cc H:260 S:18 B:80 #ada7cc H:250 S:18 B:80 #a7a7cc H:240 S:18 B:80 #a7adcc H:230 S:18 B:80 #a7b4cc H:220 S:18 B:80 #a7bacc H:210 S:18 B:80 #a7c0cc H:200 S:18 B:80 #a7c6cc H:190 S:18 B:80 #a7cccc H:180 S:18 B:80 #a7ccc6 H:170 S:18 B:80 #a7ccc0 H:160 S:18 B:80 #a7ccba H:150 S:18 B:80 #a7ccb4 H:140 S:18 B:80 #a7ccad H:130 S:18 B:80 #a7cca7 H:120 S:18 B:80 #adcca7 H:110 S:18 B:80 #b4cca7 H:100 S:18 B:80 #bacca7 H:90 S:18 B:80 #c0cca7 H:80 S:18 B:80 #c6cca7 H:70 S:18 B:80 #cccca7 H:60 S:18 B:80 #ccc6a7 H:50 S:18 B:80 #ccc0a7 H:40 S:18 B:80 #ccbaa7 H:30 S:18 B:80 #ccb4a7 H:20 S:18 B:80 #ccada7 H:10 S:18 B:80 #cca7a7 H:0 S:18 B:80
明度 #f7d1ff H:290 S:18 B:100 #dfbce6 H:290 S:18 B:90 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #ad92b3 H:290 S:18 B:70 #947d99 H:290 S:18 B:60 #7c6980 H:290 S:18 B:50 #635466 H:290 S:18 B:40 #4a3f4d H:290 S:18 B:30 #312a33 H:290 S:18 B:20 #19151a H:290 S:18 B:10 #000000 H:290 S:18 B:0
彩度 #aa00cc H:290 S:100 B:80 #ad14cc H:290 S:90 B:80 #b129cc H:290 S:80 B:80 #b43dcc H:290 S:70 B:80 #b852cc H:290 S:60 B:80 #bb66cc H:290 S:50 B:80 #be7acc H:290 S:40 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #cccccc H:290 S:0 B:80
補色 #c0cca7 H:80 S:18 B:80 #adcca7 H:110 S:18 B:80 #a7ccb4 H:140 S:18 B:80
類似色 #a7adcc H:230 S:18 B:80 #aaa7cc H:245 S:18 B:80 #b4a7cc H:260 S:18 B:80 #bda7cc H:275 S:18 B:80 #c6a7cc H:290 S:18 B:80 #cca7c9 H:305 S:18 B:80 #cca7c0 H:320 S:18 B:80 #cca7b7 H:335 S:18 B:80 #cca7ad H:350 S:18 B:80

#c6a7ccの配色パターン