#a3cbcc

Hexadecimal Color Code

R:163 G:203 B:204

H:181 S:20 B:80

L*:78.95 a*:-12.91 b*:-4.85

C:41% M:12% Y:22% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ccfeff H:181 S:20 B:100 #b8e5e6 H:181 S:20 B:90 #a3cbcc H:181 S:20 B:80 #8fb2b3 H:181 S:20 B:70 #7a9899 H:181 S:20 B:60 #667f80 H:181 S:20 B:50 #526666 H:181 S:20 B:40 #3d4c4d H:181 S:20 B:30 #293333 H:181 S:20 B:20 #14191a H:181 S:20 B:10 #000000 H:181 S:20 B:0
彩度 #00c9cc H:181 S:100 B:80 #14c9cc H:181 S:90 B:80 #29c9cc H:181 S:80 B:80 #3dcacc H:181 S:70 B:80 #52cacc H:181 S:60 B:80 #66cacc H:181 S:50 B:80 #7acbcc H:181 S:40 B:80 #8fcbcc H:181 S:30 B:80 #a3cbcc H:181 S:20 B:80 #b8cccc H:181 S:10 B:80 #cccccc H:181 S:0 B:80
補色 #cca3b7 H:331 S:20 B:80 #cca4a3 H:1 S:20 B:80 #ccb8a3 H:31 S:20 B:80
類似色 #a3cca4 H:121 S:20 B:80 #a3ccae H:136 S:20 B:80 #a3ccb8 H:151 S:20 B:80 #a3ccc2 H:166 S:20 B:80 #a3cbcc H:181 S:20 B:80 #a3c1cc H:196 S:20 B:80 #a3b7cc H:211 S:20 B:80 #a3adcc H:226 S:20 B:80 #a4a3cc H:241 S:20 B:80

#a3cbccの配色パターン