#8fcbcc

Hexadecimal Color Code

R:143 G:203 B:204

H:181 S:30 B:80

L*:77.82 a*:-18.84 b*:-6.66

C:48% M:8% Y:24% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #b3feff H:181 S:30 B:100 #a1e4e6 H:181 S:30 B:90 #8fcbcc H:181 S:30 B:80 #7db2b3 H:181 S:30 B:70 #6b9899 H:181 S:30 B:60 #597f80 H:181 S:30 B:50 #476566 H:181 S:30 B:40 #364c4d H:181 S:30 B:30 #243333 H:181 S:30 B:20 #12191a H:181 S:30 B:10 #000000 H:181 S:30 B:0
彩度 #00c9cc H:181 S:100 B:80 #14c9cc H:181 S:90 B:80 #29c9cc H:181 S:80 B:80 #3dcacc H:181 S:70 B:80 #52cacc H:181 S:60 B:80 #66cacc H:181 S:50 B:80 #7acbcc H:181 S:40 B:80 #8fcbcc H:181 S:30 B:80 #a3cbcc H:181 S:20 B:80 #b8cccc H:181 S:10 B:80 #cccccc H:181 S:0 B:80
補色 #cc8fac H:331 S:30 B:80 #cc908f H:1 S:30 B:80 #ccae8f H:31 S:30 B:80
類似色 #8fcc90 H:121 S:30 B:80 #8fcc9f H:136 S:30 B:80 #8fccae H:151 S:30 B:80 #8fccbe H:166 S:30 B:80 #8fcbcc H:181 S:30 B:80 #8fbccc H:196 S:30 B:80 #8faccc H:211 S:30 B:80 #8f9dcc H:226 S:30 B:80 #908fcc H:241 S:30 B:80

#8fcbccの配色パターン