#9bbbcc

Hexadecimal Color Code

R:155 G:187 B:204

H:201 S:24 B:80

L*:74.1 a*:-6.98 b*:-12.12

C:44% M:20% Y:17% K:0%

灰みの青系の色

色相 #cc9b9b H:360 S:24 B:80 #cc9ba3 H:350 S:24 B:80 #cc9bab H:340 S:24 B:80 #cc9bb4 H:330 S:24 B:80 #cc9bbc H:320 S:24 B:80 #cc9bc4 H:310 S:24 B:80 #cc9bcc H:300 S:24 B:80 #c49bcc H:290 S:24 B:80 #bc9bcc H:280 S:24 B:80 #b49bcc H:270 S:24 B:80 #ab9bcc H:260 S:24 B:80 #a39bcc H:250 S:24 B:80 #9b9bcc H:240 S:24 B:80 #9ba3cc H:230 S:24 B:80 #9babcc H:220 S:24 B:80 #9bb4cc H:210 S:24 B:80 #9bbccc H:200 S:24 B:80 #9bc4cc H:190 S:24 B:80 #9bcccc H:180 S:24 B:80 #9bccc4 H:170 S:24 B:80 #9bccbc H:160 S:24 B:80 #9bccb4 H:150 S:24 B:80 #9bccab H:140 S:24 B:80 #9bcca3 H:130 S:24 B:80 #9bcc9b H:120 S:24 B:80 #a3cc9b H:110 S:24 B:80 #abcc9b H:100 S:24 B:80 #b4cc9b H:90 S:24 B:80 #bccc9b H:80 S:24 B:80 #c4cc9b H:70 S:24 B:80 #cccc9b H:60 S:24 B:80 #ccc49b H:50 S:24 B:80 #ccbc9b H:40 S:24 B:80 #ccb49b H:30 S:24 B:80 #ccab9b H:20 S:24 B:80 #cca39b H:10 S:24 B:80 #cc9b9b H:0 S:24 B:80
明度 #c2eaff H:201 S:24 B:100 #aed2e6 H:201 S:24 B:90 #9bbbcc H:201 S:24 B:80 #88a4b3 H:201 S:24 B:70 #748c99 H:201 S:24 B:60 #617580 H:201 S:24 B:50 #4e5d66 H:201 S:24 B:40 #3a464d H:201 S:24 B:30 #272f33 H:201 S:24 B:20 #13171a H:201 S:24 B:10 #000000 H:201 S:24 B:0
彩度 #0085cc H:201 S:100 B:80 #148ccc H:201 S:90 B:80 #2993cc H:201 S:80 B:80 #3d9acc H:201 S:70 B:80 #52a1cc H:201 S:60 B:80 #66a8cc H:201 S:50 B:80 #7aafcc H:201 S:40 B:80 #8fb7cc H:201 S:30 B:80 #a3becc H:201 S:20 B:80 #b8c5cc H:201 S:10 B:80 #cccccc H:201 S:0 B:80
補色 #cc9ba2 H:351 S:24 B:80 #ccac9b H:21 S:24 B:80 #ccc59b H:51 S:24 B:80
類似色 #9bccac H:141 S:24 B:80 #9bccb8 H:156 S:24 B:80 #9bccc5 H:171 S:24 B:80 #9bc7cc H:186 S:24 B:80 #9bbbcc H:201 S:24 B:80 #9bafcc H:216 S:24 B:80 #9ba2cc H:231 S:24 B:80 #a09bcc H:246 S:24 B:80 #ac9bcc H:261 S:24 B:80

#9bbbccの配色パターン