#0cccbc

Hexadecimal Color Code

R:12 G:204 B:188

H:175 S:94 B:80

L*:74.11 a*:-44.94 b*:-3.89

C:68% M:0% Y:39% K:0%

あざやかな青緑系の色

色相 #cc0c0c H:360 S:94 B:80 #cc0c2c H:350 S:94 B:80 #cc0c4c H:340 S:94 B:80 #cc0c6c H:330 S:94 B:80 #cc0c8c H:320 S:94 B:80 #cc0cac H:310 S:94 B:80 #cc0ccc H:300 S:94 B:80 #ac0ccc H:290 S:94 B:80 #8c0ccc H:280 S:94 B:80 #6c0ccc H:270 S:94 B:80 #4c0ccc H:260 S:94 B:80 #2c0ccc H:250 S:94 B:80 #0c0ccc H:240 S:94 B:80 #0c2ccc H:230 S:94 B:80 #0c4ccc H:220 S:94 B:80 #0c6ccc H:210 S:94 B:80 #0c8ccc H:200 S:94 B:80 #0caccc H:190 S:94 B:80 #0ccccc H:180 S:94 B:80 #0cccac H:170 S:94 B:80 #0ccc8c H:160 S:94 B:80 #0ccc6c H:150 S:94 B:80 #0ccc4c H:140 S:94 B:80 #0ccc2c H:130 S:94 B:80 #0ccc0c H:120 S:94 B:80 #2ccc0c H:110 S:94 B:80 #4ccc0c H:100 S:94 B:80 #6ccc0c H:90 S:94 B:80 #8ccc0c H:80 S:94 B:80 #accc0c H:70 S:94 B:80 #cccc0c H:60 S:94 B:80 #ccac0c H:50 S:94 B:80 #cc8c0c H:40 S:94 B:80 #cc6c0c H:30 S:94 B:80 #cc4c0c H:20 S:94 B:80 #cc2c0c H:10 S:94 B:80 #cc0c0c H:0 S:94 B:80
明度 #0fffeb H:175 S:94 B:100 #0ee6d4 H:175 S:94 B:90 #0cccbc H:175 S:94 B:80 #0bb3a5 H:175 S:94 B:70 #09998d H:175 S:94 B:60 #088076 H:175 S:94 B:50 #06665e H:175 S:94 B:40 #054d47 H:175 S:94 B:30 #03332f H:175 S:94 B:20 #021a18 H:175 S:94 B:10 #000000 H:175 S:94 B:0
彩度 #00ccbb H:175 S:100 B:80 #14ccbd H:175 S:90 B:80 #29ccbe H:175 S:80 B:80 #3dccc0 H:175 S:70 B:80 #52ccc2 H:175 S:60 B:80 #66ccc4 H:175 S:50 B:80 #7accc5 H:175 S:40 B:80 #8fccc7 H:175 S:30 B:80 #a3ccc9 H:175 S:20 B:80 #b8ccca H:175 S:10 B:80 #cccccc H:175 S:0 B:80
補色 #cc0c7c H:325 S:94 B:80 #cc0c1c H:355 S:94 B:80 #cc5c0c H:25 S:94 B:80
類似色 #1ccc0c H:115 S:94 B:80 #0ccc2c H:130 S:94 B:80 #0ccc5c H:145 S:94 B:80 #0ccc8c H:160 S:94 B:80 #0cccbc H:175 S:94 B:80 #0caccc H:190 S:94 B:80 #0c7ccc H:205 S:94 B:80 #0c4ccc H:220 S:94 B:80 #0c1ccc H:235 S:94 B:80

#0cccbcの配色パターン