#accc0c

Hexadecimal Color Code

R:172 G:204 B:12

H:70 S:94 B:80

L*:77.27 a*:-31.52 b*:75.86

C:42% M:7% Y:97% K:0%

あざやかな黄緑系の色

色相 #cc0c0c H:360 S:94 B:80 #cc0c2c H:350 S:94 B:80 #cc0c4c H:340 S:94 B:80 #cc0c6c H:330 S:94 B:80 #cc0c8c H:320 S:94 B:80 #cc0cac H:310 S:94 B:80 #cc0ccc H:300 S:94 B:80 #ac0ccc H:290 S:94 B:80 #8c0ccc H:280 S:94 B:80 #6c0ccc H:270 S:94 B:80 #4c0ccc H:260 S:94 B:80 #2c0ccc H:250 S:94 B:80 #0c0ccc H:240 S:94 B:80 #0c2ccc H:230 S:94 B:80 #0c4ccc H:220 S:94 B:80 #0c6ccc H:210 S:94 B:80 #0c8ccc H:200 S:94 B:80 #0caccc H:190 S:94 B:80 #0ccccc H:180 S:94 B:80 #0cccac H:170 S:94 B:80 #0ccc8c H:160 S:94 B:80 #0ccc6c H:150 S:94 B:80 #0ccc4c H:140 S:94 B:80 #0ccc2c H:130 S:94 B:80 #0ccc0c H:120 S:94 B:80 #2ccc0c H:110 S:94 B:80 #4ccc0c H:100 S:94 B:80 #6ccc0c H:90 S:94 B:80 #8ccc0c H:80 S:94 B:80 #accc0c H:70 S:94 B:80 #cccc0c H:60 S:94 B:80 #ccac0c H:50 S:94 B:80 #cc8c0c H:40 S:94 B:80 #cc6c0c H:30 S:94 B:80 #cc4c0c H:20 S:94 B:80 #cc2c0c H:10 S:94 B:80 #cc0c0c H:0 S:94 B:80
明度 #d7ff0f H:70 S:94 B:100 #c2e60e H:70 S:94 B:90 #accc0c H:70 S:94 B:80 #97b30b H:70 S:94 B:70 #819909 H:70 S:94 B:60 #6c8008 H:70 S:94 B:50 #566606 H:70 S:94 B:40 #414d05 H:70 S:94 B:30 #2b3303 H:70 S:94 B:20 #161a02 H:70 S:94 B:10 #000000 H:70 S:94 B:0
彩度 #aacc00 H:70 S:100 B:80 #adcc14 H:70 S:90 B:80 #b1cc29 H:70 S:80 B:80 #b4cc3d H:70 S:70 B:80 #b8cc52 H:70 S:60 B:80 #bbcc66 H:70 S:50 B:80 #becc7a H:70 S:40 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #cccccc H:70 S:0 B:80
補色 #0c4ccc H:220 S:94 B:80 #2c0ccc H:250 S:94 B:80 #8c0ccc H:280 S:94 B:80
類似色 #cc2c0c H:10 S:94 B:80 #cc5c0c H:25 S:94 B:80 #cc8c0c H:40 S:94 B:80 #ccbc0c H:55 S:94 B:80 #accc0c H:70 S:94 B:80 #7ccc0c H:85 S:94 B:80 #4ccc0c H:100 S:94 B:80 #1ccc0c H:115 S:94 B:80 #0ccc2c H:130 S:94 B:80

#accc0cの配色パターン