#cc6c0c

Hexadecimal Color Code

R:204 G:108 B:12

H:30 S:94 B:80

L*:55.67 a*:32.73 b*:61.2

C:25% M:68% Y:100% K:0%

あざやかな橙系の色

色相 #cc0c0c H:360 S:94 B:80 #cc0c2c H:350 S:94 B:80 #cc0c4c H:340 S:94 B:80 #cc0c6c H:330 S:94 B:80 #cc0c8c H:320 S:94 B:80 #cc0cac H:310 S:94 B:80 #cc0ccc H:300 S:94 B:80 #ac0ccc H:290 S:94 B:80 #8c0ccc H:280 S:94 B:80 #6c0ccc H:270 S:94 B:80 #4c0ccc H:260 S:94 B:80 #2c0ccc H:250 S:94 B:80 #0c0ccc H:240 S:94 B:80 #0c2ccc H:230 S:94 B:80 #0c4ccc H:220 S:94 B:80 #0c6ccc H:210 S:94 B:80 #0c8ccc H:200 S:94 B:80 #0caccc H:190 S:94 B:80 #0ccccc H:180 S:94 B:80 #0cccac H:170 S:94 B:80 #0ccc8c H:160 S:94 B:80 #0ccc6c H:150 S:94 B:80 #0ccc4c H:140 S:94 B:80 #0ccc2c H:130 S:94 B:80 #0ccc0c H:120 S:94 B:80 #2ccc0c H:110 S:94 B:80 #4ccc0c H:100 S:94 B:80 #6ccc0c H:90 S:94 B:80 #8ccc0c H:80 S:94 B:80 #accc0c H:70 S:94 B:80 #cccc0c H:60 S:94 B:80 #ccac0c H:50 S:94 B:80 #cc8c0c H:40 S:94 B:80 #cc6c0c H:30 S:94 B:80 #cc4c0c H:20 S:94 B:80 #cc2c0c H:10 S:94 B:80 #cc0c0c H:0 S:94 B:80
明度 #ff870f H:30 S:94 B:100 #e67a0e H:30 S:94 B:90 #cc6c0c H:30 S:94 B:80 #b35f0b H:30 S:94 B:70 #995109 H:30 S:94 B:60 #804408 H:30 S:94 B:50 #663606 H:30 S:94 B:40 #4d2905 H:30 S:94 B:30 #331b03 H:30 S:94 B:20 #1a0e02 H:30 S:94 B:10 #000000 H:30 S:94 B:0
彩度 #cc6600 H:30 S:100 B:80 #cc7014 H:30 S:90 B:80 #cc7a29 H:30 S:80 B:80 #cc853d H:30 S:70 B:80 #cc8f52 H:30 S:60 B:80 #cc9966 H:30 S:50 B:80 #cca37a H:30 S:40 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #cccccc H:30 S:0 B:80
補色 #0ccccc H:180 S:94 B:80 #0c6ccc H:210 S:94 B:80 #0c0ccc H:240 S:94 B:80
類似色 #cc6c0c H:30 S:94 B:80 #cc3c0c H:15 S:94 B:80 #cc0c0c H:0 S:94 B:80 #cc9c0c H:45 S:94 B:80 #cccc0c H:60 S:94 B:80 #9ccc0c H:75 S:94 B:80 #6ccc0c H:90 S:94 B:80

#cc6c0cの配色パターン