#ffcce0

Hexadecimal Color Code

R:255 G:204 B:224

H:336 S:20 B:100

L*:86.91 a*:21.07 b*:-3

C:0% M:31% Y:2% K:0%

とても淡い赤紫系の色

色相 #ffcccc H:360 S:20 B:100 #ffccd5 H:350 S:20 B:100 #ffccdd H:340 S:20 B:100 #ffcce6 H:330 S:20 B:100 #ffccee H:320 S:20 B:100 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #ffccff H:300 S:20 B:100 #f7ccff H:290 S:20 B:100 #eeccff H:280 S:20 B:100 #e6ccff H:270 S:20 B:100 #ddccff H:260 S:20 B:100 #d5ccff H:250 S:20 B:100 #ccccff H:240 S:20 B:100 #ccd5ff H:230 S:20 B:100 #ccddff H:220 S:20 B:100 #cce6ff H:210 S:20 B:100 #cceeff H:200 S:20 B:100 #ccf7ff H:190 S:20 B:100 #ccffff H:180 S:20 B:100 #ccfff7 H:170 S:20 B:100 #ccffee H:160 S:20 B:100 #ccffe6 H:150 S:20 B:100 #ccffdd H:140 S:20 B:100 #ccffd5 H:130 S:20 B:100 #ccffcc H:120 S:20 B:100 #d5ffcc H:110 S:20 B:100 #ddffcc H:100 S:20 B:100 #e6ffcc H:90 S:20 B:100 #eeffcc H:80 S:20 B:100 #f7ffcc H:70 S:20 B:100 #ffffcc H:60 S:20 B:100 #fff7cc H:50 S:20 B:100 #ffeecc H:40 S:20 B:100 #ffe6cc H:30 S:20 B:100 #ffddcc H:20 S:20 B:100 #ffd5cc H:10 S:20 B:100 #ffcccc H:0 S:20 B:100
明度 #ffcce0 H:336 S:20 B:100 #e6b8ca H:336 S:20 B:90 #cca3b4 H:336 S:20 B:80 #b38f9d H:336 S:20 B:70 #997a87 H:336 S:20 B:60 #806670 H:336 S:20 B:50 #66525a H:336 S:20 B:40 #4d3d43 H:336 S:20 B:30 #33292d H:336 S:20 B:20 #1a1416 H:336 S:20 B:10 #000000 H:336 S:20 B:0
彩度 #ff0066 H:336 S:100 B:100 #ff1a75 H:336 S:90 B:100 #ff3385 H:336 S:80 B:100 #ff4d94 H:336 S:70 B:100 #ff66a3 H:336 S:60 B:100 #ff80b3 H:336 S:50 B:100 #ff99c2 H:336 S:40 B:100 #ffb3d1 H:336 S:30 B:100 #ffcce0 H:336 S:20 B:100 #ffe6f0 H:336 S:10 B:100 #ffffff H:336 S:0 B:100
補色 #ccffd1 H:126 S:20 B:100 #ccffeb H:156 S:20 B:100 #ccfaff H:186 S:20 B:100
類似色 #ebccff H:276 S:20 B:100 #f7ccff H:291 S:20 B:100 #ffccfa H:306 S:20 B:100 #ffcced H:321 S:20 B:100 #ffcce0 H:336 S:20 B:100 #ffccd4 H:351 S:20 B:100 #ffd1cc H:6 S:20 B:100 #ffdecc H:21 S:20 B:100 #ffebcc H:36 S:20 B:100

#ffcce0の配色パターン