#ffcce1

Hexadecimal Color Code

R:255 G:204 B:225

H:335 S:20 B:100

L*:86.94 a*:21.23 b*:-3.49

C:0% M:31% Y:1% K:0%

とても淡い赤紫系の色

色相 #ffcccc H:360 S:20 B:100 #ffccd5 H:350 S:20 B:100 #ffccdd H:340 S:20 B:100 #ffcce6 H:330 S:20 B:100 #ffccee H:320 S:20 B:100 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #ffccff H:300 S:20 B:100 #f7ccff H:290 S:20 B:100 #eeccff H:280 S:20 B:100 #e6ccff H:270 S:20 B:100 #ddccff H:260 S:20 B:100 #d5ccff H:250 S:20 B:100 #ccccff H:240 S:20 B:100 #ccd5ff H:230 S:20 B:100 #ccddff H:220 S:20 B:100 #cce6ff H:210 S:20 B:100 #cceeff H:200 S:20 B:100 #ccf7ff H:190 S:20 B:100 #ccffff H:180 S:20 B:100 #ccfff7 H:170 S:20 B:100 #ccffee H:160 S:20 B:100 #ccffe6 H:150 S:20 B:100 #ccffdd H:140 S:20 B:100 #ccffd5 H:130 S:20 B:100 #ccffcc H:120 S:20 B:100 #d5ffcc H:110 S:20 B:100 #ddffcc H:100 S:20 B:100 #e6ffcc H:90 S:20 B:100 #eeffcc H:80 S:20 B:100 #f7ffcc H:70 S:20 B:100 #ffffcc H:60 S:20 B:100 #fff7cc H:50 S:20 B:100 #ffeecc H:40 S:20 B:100 #ffe6cc H:30 S:20 B:100 #ffddcc H:20 S:20 B:100 #ffd5cc H:10 S:20 B:100 #ffcccc H:0 S:20 B:100
明度 #ffcce1 H:335 S:20 B:100 #e6b8cb H:335 S:20 B:90 #cca3b4 H:335 S:20 B:80 #b38f9e H:335 S:20 B:70 #997a87 H:335 S:20 B:60 #806671 H:335 S:20 B:50 #66525a H:335 S:20 B:40 #4d3d44 H:335 S:20 B:30 #33292d H:335 S:20 B:20 #1a1417 H:335 S:20 B:10 #000000 H:335 S:20 B:0
彩度 #ff006a H:335 S:100 B:100 #ff1a79 H:335 S:90 B:100 #ff3388 H:335 S:80 B:100 #ff4d97 H:335 S:70 B:100 #ff66a6 H:335 S:60 B:100 #ff80b5 H:335 S:50 B:100 #ff99c4 H:335 S:40 B:100 #ffb3d2 H:335 S:30 B:100 #ffcce1 H:335 S:20 B:100 #ffe6f0 H:335 S:10 B:100 #ffffff H:335 S:0 B:100
補色 #ccffd0 H:125 S:20 B:100 #ccffea H:155 S:20 B:100 #ccfbff H:185 S:20 B:100
類似色 #eaccff H:275 S:20 B:100 #f7ccff H:290 S:20 B:100 #ffccfb H:305 S:20 B:100 #ffccee H:320 S:20 B:100 #ffcce1 H:335 S:20 B:100 #ffccd5 H:350 S:20 B:100 #ffd0cc H:5 S:20 B:100 #ffddcc H:20 S:20 B:100 #ffeacc H:35 S:20 B:100

#ffcce1の配色パターン