#f7fafa

Hexadecimal Color Code

R:247 G:250 B:250

H:180 S:1 B:98

L*:98.05 a*:-0.98 b*:-0.34

C:3% M:2% Y:3% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #faf7f7 H:360 S:1 B:98 #faf7f8 H:350 S:1 B:98 #faf7f8 H:340 S:1 B:98 #faf7f9 H:330 S:1 B:98 #faf7f9 H:320 S:1 B:98 #faf7f9 H:310 S:1 B:98 #faf7fa H:300 S:1 B:98 #f9f7fa H:290 S:1 B:98 #f9f7fa H:280 S:1 B:98 #f9f7fa H:270 S:1 B:98 #f8f7fa H:260 S:1 B:98 #f8f7fa H:250 S:1 B:98 #f7f7fa H:240 S:1 B:98 #f7f8fa H:230 S:1 B:98 #f7f8fa H:220 S:1 B:98 #f7f9fa H:210 S:1 B:98 #f7f9fa H:200 S:1 B:98 #f7f9fa H:190 S:1 B:98 #f7fafa H:180 S:1 B:98 #f7faf9 H:170 S:1 B:98 #f7faf9 H:160 S:1 B:98 #f7faf9 H:150 S:1 B:98 #f7faf8 H:140 S:1 B:98 #f7faf8 H:130 S:1 B:98 #f7faf7 H:120 S:1 B:98 #f8faf7 H:110 S:1 B:98 #f8faf7 H:100 S:1 B:98 #f9faf7 H:90 S:1 B:98 #f9faf7 H:80 S:1 B:98 #f9faf7 H:70 S:1 B:98 #fafaf7 H:60 S:1 B:98 #faf9f7 H:50 S:1 B:98 #faf9f7 H:40 S:1 B:98 #faf9f7 H:30 S:1 B:98 #faf8f7 H:20 S:1 B:98 #faf8f7 H:10 S:1 B:98 #faf7f7 H:0 S:1 B:98
明度 #fcffff H:180 S:1 B:100 #e3e6e6 H:180 S:1 B:90 #cacccc H:180 S:1 B:80 #b1b3b3 H:180 S:1 B:70 #979999 H:180 S:1 B:60 #7e8080 H:180 S:1 B:50 #656666 H:180 S:1 B:40 #4c4d4d H:180 S:1 B:30 #323333 H:180 S:1 B:20 #191a1a H:180 S:1 B:10 #000000 H:180 S:1 B:0
彩度 #00fafa H:180 S:100 B:98 #19fafa H:180 S:90 B:98 #32fafa H:180 S:80 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #64fafa H:180 S:60 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #96fafa H:180 S:40 B:98 #affafa H:180 S:30 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #fafafa H:180 S:0 B:98
補色 #faf7f9 H:330 S:1 B:98 #faf7f7 H:360 S:1 B:98 #faf9f7 H:30 S:1 B:98
類似色 #f7faf7 H:120 S:1 B:98 #f7faf8 H:135 S:1 B:98 #f7faf9 H:150 S:1 B:98 #f7faf9 H:165 S:1 B:98 #f7fafa H:180 S:1 B:98 #f7f9fa H:195 S:1 B:98 #f7f9fa H:210 S:1 B:98 #f7f8fa H:225 S:1 B:98 #f7f7fa H:240 S:1 B:98

#f7fafaの配色パターン