#4bfafa

Hexadecimal Color Code

R:75 G:250 B:250

H:180 S:70 B:98

L*:90.21 a*:-42.83 b*:-12.8

C:52% M:0% Y:18% K:0%

明るい青緑系の色

色相 #fa4b4b H:360 S:70 B:98 #fa4b68 H:350 S:70 B:98 #fa4b85 H:340 S:70 B:98 #fa4ba2 H:330 S:70 B:98 #fa4bc0 H:320 S:70 B:98 #fa4bdd H:310 S:70 B:98 #fa4bfa H:300 S:70 B:98 #dd4bfa H:290 S:70 B:98 #c04bfa H:280 S:70 B:98 #a24bfa H:270 S:70 B:98 #854bfa H:260 S:70 B:98 #684bfa H:250 S:70 B:98 #4b4bfa H:240 S:70 B:98 #4b68fa H:230 S:70 B:98 #4b85fa H:220 S:70 B:98 #4ba2fa H:210 S:70 B:98 #4bc0fa H:200 S:70 B:98 #4bddfa H:190 S:70 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #4bfadd H:170 S:70 B:98 #4bfac0 H:160 S:70 B:98 #4bfaa2 H:150 S:70 B:98 #4bfa85 H:140 S:70 B:98 #4bfa68 H:130 S:70 B:98 #4bfa4b H:120 S:70 B:98 #68fa4b H:110 S:70 B:98 #85fa4b H:100 S:70 B:98 #a2fa4b H:90 S:70 B:98 #c0fa4b H:80 S:70 B:98 #ddfa4b H:70 S:70 B:98 #fafa4b H:60 S:70 B:98 #fadd4b H:50 S:70 B:98 #fac04b H:40 S:70 B:98 #faa24b H:30 S:70 B:98 #fa854b H:20 S:70 B:98 #fa684b H:10 S:70 B:98 #fa4b4b H:0 S:70 B:98
明度 #4dffff H:180 S:70 B:100 #45e6e6 H:180 S:70 B:90 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #36b3b3 H:180 S:70 B:70 #2e9999 H:180 S:70 B:60 #268080 H:180 S:70 B:50 #1f6666 H:180 S:70 B:40 #174d4d H:180 S:70 B:30 #0f3333 H:180 S:70 B:20 #081a1a H:180 S:70 B:10 #000000 H:180 S:70 B:0
彩度 #00fafa H:180 S:100 B:98 #19fafa H:180 S:90 B:98 #32fafa H:180 S:80 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #64fafa H:180 S:60 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #96fafa H:180 S:40 B:98 #affafa H:180 S:30 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #fafafa H:180 S:0 B:98
補色 #fa4ba2 H:330 S:70 B:98 #fa4b4b H:360 S:70 B:98 #faa24b H:30 S:70 B:98
類似色 #4bfa4b H:120 S:70 B:98 #4bfa77 H:135 S:70 B:98 #4bfaa2 H:150 S:70 B:98 #4bface H:165 S:70 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #4bcefa H:195 S:70 B:98 #4ba2fa H:210 S:70 B:98 #4b77fa H:225 S:70 B:98 #4b4bfa H:240 S:70 B:98

#4bfafaの配色パターン