#7dfafa

Hexadecimal Color Code

R:125 G:250 B:250

H:180 S:50 B:98

L*:91.51 a*:-34.77 b*:-10.72

C:45% M:0% Y:16% K:0%

軽い青緑系の色

色相 #fa7d7d H:360 S:50 B:98 #fa7d92 H:350 S:50 B:98 #fa7da7 H:340 S:50 B:98 #fa7dbb H:330 S:50 B:98 #fa7dd0 H:320 S:50 B:98 #fa7de5 H:310 S:50 B:98 #fa7dfa H:300 S:50 B:98 #e57dfa H:290 S:50 B:98 #d07dfa H:280 S:50 B:98 #bb7dfa H:270 S:50 B:98 #a77dfa H:260 S:50 B:98 #927dfa H:250 S:50 B:98 #7d7dfa H:240 S:50 B:98 #7d92fa H:230 S:50 B:98 #7da7fa H:220 S:50 B:98 #7dbbfa H:210 S:50 B:98 #7dd0fa H:200 S:50 B:98 #7de5fa H:190 S:50 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #7dfae5 H:170 S:50 B:98 #7dfad0 H:160 S:50 B:98 #7dfabb H:150 S:50 B:98 #7dfaa7 H:140 S:50 B:98 #7dfa92 H:130 S:50 B:98 #7dfa7d H:120 S:50 B:98 #92fa7d H:110 S:50 B:98 #a7fa7d H:100 S:50 B:98 #bbfa7d H:90 S:50 B:98 #d0fa7d H:80 S:50 B:98 #e5fa7d H:70 S:50 B:98 #fafa7d H:60 S:50 B:98 #fae57d H:50 S:50 B:98 #fad07d H:40 S:50 B:98 #fabb7d H:30 S:50 B:98 #faa77d H:20 S:50 B:98 #fa927d H:10 S:50 B:98 #fa7d7d H:0 S:50 B:98
明度 #80ffff H:180 S:50 B:100 #73e6e6 H:180 S:50 B:90 #66cccc H:180 S:50 B:80 #59b3b3 H:180 S:50 B:70 #4d9999 H:180 S:50 B:60 #408080 H:180 S:50 B:50 #336666 H:180 S:50 B:40 #264d4d H:180 S:50 B:30 #1a3333 H:180 S:50 B:20 #0d1a1a H:180 S:50 B:10 #000000 H:180 S:50 B:0
彩度 #00fafa H:180 S:100 B:98 #19fafa H:180 S:90 B:98 #32fafa H:180 S:80 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #64fafa H:180 S:60 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #96fafa H:180 S:40 B:98 #affafa H:180 S:30 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #fafafa H:180 S:0 B:98
補色 #fa7dbb H:330 S:50 B:98 #fa7d7d H:360 S:50 B:98 #fabb7d H:30 S:50 B:98
類似色 #7dfa7d H:120 S:50 B:98 #7dfa9c H:135 S:50 B:98 #7dfabb H:150 S:50 B:98 #7dfadb H:165 S:50 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #7ddbfa H:195 S:50 B:98 #7dbbfa H:210 S:50 B:98 #7d9cfa H:225 S:50 B:98 #7d7dfa H:240 S:50 B:98

#7dfafaの配色パターン