#c8fafa

Hexadecimal Color Code

R:200 G:250 B:250

H:180 S:20 B:98

L*:94.97 a*:-15.75 b*:-5.22

C:24% M:0% Y:9% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #fac8c8 H:360 S:20 B:98 #fac8d0 H:350 S:20 B:98 #fac8d9 H:340 S:20 B:98 #fac8e1 H:330 S:20 B:98 #fac8e9 H:320 S:20 B:98 #fac8f2 H:310 S:20 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #f2c8fa H:290 S:20 B:98 #e9c8fa H:280 S:20 B:98 #e1c8fa H:270 S:20 B:98 #d9c8fa H:260 S:20 B:98 #d0c8fa H:250 S:20 B:98 #c8c8fa H:240 S:20 B:98 #c8d0fa H:230 S:20 B:98 #c8d9fa H:220 S:20 B:98 #c8e1fa H:210 S:20 B:98 #c8e9fa H:200 S:20 B:98 #c8f2fa H:190 S:20 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #c8faf2 H:170 S:20 B:98 #c8fae9 H:160 S:20 B:98 #c8fae1 H:150 S:20 B:98 #c8fad9 H:140 S:20 B:98 #c8fad0 H:130 S:20 B:98 #c8fac8 H:120 S:20 B:98 #d0fac8 H:110 S:20 B:98 #d9fac8 H:100 S:20 B:98 #e1fac8 H:90 S:20 B:98 #e9fac8 H:80 S:20 B:98 #f2fac8 H:70 S:20 B:98 #fafac8 H:60 S:20 B:98 #faf2c8 H:50 S:20 B:98 #fae9c8 H:40 S:20 B:98 #fae1c8 H:30 S:20 B:98 #fad9c8 H:20 S:20 B:98 #fad0c8 H:10 S:20 B:98 #fac8c8 H:0 S:20 B:98
明度 #ccffff H:180 S:20 B:100 #b8e6e6 H:180 S:20 B:90 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #8fb3b3 H:180 S:20 B:70 #7a9999 H:180 S:20 B:60 #668080 H:180 S:20 B:50 #526666 H:180 S:20 B:40 #3d4d4d H:180 S:20 B:30 #293333 H:180 S:20 B:20 #141a1a H:180 S:20 B:10 #000000 H:180 S:20 B:0
彩度 #00fafa H:180 S:100 B:98 #19fafa H:180 S:90 B:98 #32fafa H:180 S:80 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #64fafa H:180 S:60 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #96fafa H:180 S:40 B:98 #affafa H:180 S:30 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #fafafa H:180 S:0 B:98
補色 #fac8e1 H:330 S:20 B:98 #fac8c8 H:360 S:20 B:98 #fae1c8 H:30 S:20 B:98
類似色 #c8fac8 H:120 S:20 B:98 #c8fad4 H:135 S:20 B:98 #c8fae1 H:150 S:20 B:98 #c8faed H:165 S:20 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #c8edfa H:195 S:20 B:98 #c8e1fa H:210 S:20 B:98 #c8d4fa H:225 S:20 B:98 #c8c8fa H:240 S:20 B:98

#c8fafaの配色パターン