#faf7fa

Hexadecimal Color Code

R:250 G:247 B:250

H:300 S:1 B:98

L*:97.53 a*:1.52 b*:-1.07

C:2% M:5% Y:1% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #faf7f7 H:360 S:1 B:98 #faf7f8 H:350 S:1 B:98 #faf7f8 H:340 S:1 B:98 #faf7f9 H:330 S:1 B:98 #faf7f9 H:320 S:1 B:98 #faf7f9 H:310 S:1 B:98 #faf7fa H:300 S:1 B:98 #f9f7fa H:290 S:1 B:98 #f9f7fa H:280 S:1 B:98 #f9f7fa H:270 S:1 B:98 #f8f7fa H:260 S:1 B:98 #f8f7fa H:250 S:1 B:98 #f7f7fa H:240 S:1 B:98 #f7f8fa H:230 S:1 B:98 #f7f8fa H:220 S:1 B:98 #f7f9fa H:210 S:1 B:98 #f7f9fa H:200 S:1 B:98 #f7f9fa H:190 S:1 B:98 #f7fafa H:180 S:1 B:98 #f7faf9 H:170 S:1 B:98 #f7faf9 H:160 S:1 B:98 #f7faf9 H:150 S:1 B:98 #f7faf8 H:140 S:1 B:98 #f7faf8 H:130 S:1 B:98 #f7faf7 H:120 S:1 B:98 #f8faf7 H:110 S:1 B:98 #f8faf7 H:100 S:1 B:98 #f9faf7 H:90 S:1 B:98 #f9faf7 H:80 S:1 B:98 #f9faf7 H:70 S:1 B:98 #fafaf7 H:60 S:1 B:98 #faf9f7 H:50 S:1 B:98 #faf9f7 H:40 S:1 B:98 #faf9f7 H:30 S:1 B:98 #faf8f7 H:20 S:1 B:98 #faf8f7 H:10 S:1 B:98 #faf7f7 H:0 S:1 B:98
明度 #fffcff H:300 S:1 B:100 #e6e3e6 H:300 S:1 B:90 #cccacc H:300 S:1 B:80 #b3b1b3 H:300 S:1 B:70 #999799 H:300 S:1 B:60 #807e80 H:300 S:1 B:50 #666566 H:300 S:1 B:40 #4d4c4d H:300 S:1 B:30 #333233 H:300 S:1 B:20 #1a191a H:300 S:1 B:10 #000000 H:300 S:1 B:0
彩度 #fa00fa H:300 S:100 B:98 #fa19fa H:300 S:90 B:98 #fa32fa H:300 S:80 B:98 #fa4bfa H:300 S:70 B:98 #fa64fa H:300 S:60 B:98 #fa7dfa H:300 S:50 B:98 #fa96fa H:300 S:40 B:98 #faaffa H:300 S:30 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #fafafa H:300 S:0 B:98
補色 #f9faf7 H:90 S:1 B:98 #f7faf7 H:120 S:1 B:98 #f7faf9 H:150 S:1 B:98
類似色 #f7f7fa H:240 S:1 B:98 #f8f7fa H:255 S:1 B:98 #f9f7fa H:270 S:1 B:98 #f9f7fa H:285 S:1 B:98 #faf7fa H:300 S:1 B:98 #faf7f9 H:315 S:1 B:98 #faf7f9 H:330 S:1 B:98 #faf7f8 H:345 S:1 B:98 #faf7f7 H:360 S:1 B:98

#faf7faの配色パターン