#e8edec

Hexadecimal Color Code

R:232 G:237 B:236

H:168 S:2 B:93

L*:93.35 a*:-1.83 b*:-0.09

C:10% M:6% Y:8% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ede8e8 H:360 S:2 B:93 #ede8e9 H:350 S:2 B:93 #ede8ea H:340 S:2 B:93 #ede8eb H:330 S:2 B:93 #ede8ec H:320 S:2 B:93 #ede8ec H:310 S:2 B:93 #ede8ed H:300 S:2 B:93 #ece8ed H:290 S:2 B:93 #ece8ed H:280 S:2 B:93 #ebe8ed H:270 S:2 B:93 #eae8ed H:260 S:2 B:93 #e9e8ed H:250 S:2 B:93 #e8e8ed H:240 S:2 B:93 #e8e9ed H:230 S:2 B:93 #e8eaed H:220 S:2 B:93 #e8ebed H:210 S:2 B:93 #e8eced H:200 S:2 B:93 #e8eced H:190 S:2 B:93 #e8eded H:180 S:2 B:93 #e8edec H:170 S:2 B:93 #e8edec H:160 S:2 B:93 #e8edeb H:150 S:2 B:93 #e8edea H:140 S:2 B:93 #e8ede9 H:130 S:2 B:93 #e8ede8 H:120 S:2 B:93 #e9ede8 H:110 S:2 B:93 #eaede8 H:100 S:2 B:93 #ebede8 H:90 S:2 B:93 #ecede8 H:80 S:2 B:93 #ecede8 H:70 S:2 B:93 #edede8 H:60 S:2 B:93 #edece8 H:50 S:2 B:93 #edece8 H:40 S:2 B:93 #edebe8 H:30 S:2 B:93 #edeae8 H:20 S:2 B:93 #ede9e8 H:10 S:2 B:93 #ede8e8 H:0 S:2 B:93
明度 #fafffe H:168 S:2 B:100 #e1e6e5 H:168 S:2 B:90 #c8cccb H:168 S:2 B:80 #afb3b2 H:168 S:2 B:70 #969998 H:168 S:2 B:60 #7d807f H:168 S:2 B:50 #646666 H:168 S:2 B:40 #4b4d4c H:168 S:2 B:30 #323333 H:168 S:2 B:20 #191a19 H:168 S:2 B:10 #000000 H:168 S:2 B:0
彩度 #00edbe H:168 S:100 B:93 #18edc2 H:168 S:90 B:93 #2fedc7 H:168 S:80 B:93 #47edcc H:168 S:70 B:93 #5fedd1 H:168 S:60 B:93 #77edd5 H:168 S:50 B:93 #8eedda H:168 S:40 B:93 #a6eddf H:168 S:30 B:93 #beede4 H:168 S:20 B:93 #d5ede8 H:168 S:10 B:93 #ededed H:168 S:0 B:93
補色 #ede8ec H:318 S:2 B:93 #ede8e9 H:348 S:2 B:93 #edeae8 H:18 S:2 B:93
類似色 #e9ede8 H:108 S:2 B:93 #e8ede9 H:123 S:2 B:93 #e8edea H:138 S:2 B:93 #e8edeb H:153 S:2 B:93 #e8edec H:168 S:2 B:93 #e8eded H:183 S:2 B:93 #e8eced H:198 S:2 B:93 #e8ebed H:213 S:2 B:93 #e8e9ed H:228 S:2 B:93

#e8edecの配色パターン