#e8eced

Hexadecimal Color Code

R:232 G:236 B:237

H:192 S:2 B:93

L*:93.12 a*:-1.14 b*:-0.94

C:10% M:7% Y:7% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ede8e8 H:360 S:2 B:93 #ede8e9 H:350 S:2 B:93 #ede8ea H:340 S:2 B:93 #ede8eb H:330 S:2 B:93 #ede8ec H:320 S:2 B:93 #ede8ec H:310 S:2 B:93 #ede8ed H:300 S:2 B:93 #ece8ed H:290 S:2 B:93 #ece8ed H:280 S:2 B:93 #ebe8ed H:270 S:2 B:93 #eae8ed H:260 S:2 B:93 #e9e8ed H:250 S:2 B:93 #e8e8ed H:240 S:2 B:93 #e8e9ed H:230 S:2 B:93 #e8eaed H:220 S:2 B:93 #e8ebed H:210 S:2 B:93 #e8eced H:200 S:2 B:93 #e8eced H:190 S:2 B:93 #e8eded H:180 S:2 B:93 #e8edec H:170 S:2 B:93 #e8edec H:160 S:2 B:93 #e8edeb H:150 S:2 B:93 #e8edea H:140 S:2 B:93 #e8ede9 H:130 S:2 B:93 #e8ede8 H:120 S:2 B:93 #e9ede8 H:110 S:2 B:93 #eaede8 H:100 S:2 B:93 #ebede8 H:90 S:2 B:93 #ecede8 H:80 S:2 B:93 #ecede8 H:70 S:2 B:93 #edede8 H:60 S:2 B:93 #edece8 H:50 S:2 B:93 #edece8 H:40 S:2 B:93 #edebe8 H:30 S:2 B:93 #edeae8 H:20 S:2 B:93 #ede9e8 H:10 S:2 B:93 #ede8e8 H:0 S:2 B:93
明度 #fafeff H:192 S:2 B:100 #e1e5e6 H:192 S:2 B:90 #c8cbcc H:192 S:2 B:80 #afb2b3 H:192 S:2 B:70 #969899 H:192 S:2 B:60 #7d7f80 H:192 S:2 B:50 #646666 H:192 S:2 B:40 #4b4c4d H:192 S:2 B:30 #323333 H:192 S:2 B:20 #19191a H:192 S:2 B:10 #000000 H:192 S:2 B:0
彩度 #00beed H:192 S:100 B:93 #18c2ed H:192 S:90 B:93 #2fc7ed H:192 S:80 B:93 #47cced H:192 S:70 B:93 #5fd1ed H:192 S:60 B:93 #77d5ed H:192 S:50 B:93 #8edaed H:192 S:40 B:93 #a6dfed H:192 S:30 B:93 #bee4ed H:192 S:20 B:93 #d5e8ed H:192 S:10 B:93 #ededed H:192 S:0 B:93
補色 #ede8ea H:342 S:2 B:93 #ede9e8 H:12 S:2 B:93 #edece8 H:42 S:2 B:93
類似色 #e8ede9 H:132 S:2 B:93 #e8edeb H:147 S:2 B:93 #e8edec H:162 S:2 B:93 #e8eded H:177 S:2 B:93 #e8eced H:192 S:2 B:93 #e8ebed H:207 S:2 B:93 #e8eaed H:222 S:2 B:93 #e8e9ed H:237 S:2 B:93 #e9e8ed H:252 S:2 B:93

#e8ecedの配色パターン